Ученически конкурси за Европейска нощ на учените ‘2023 обяви ДИПКУ при Тракийски университет

Каним Ви да участвате (без възрастови ограничения) в конкурси на тема „Пътуване в бъдещето“ в категории:

  • Конкурс за рисунка
  • Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий)
  • Конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра
  • Конкурс за музикално произведение

Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в Нощта на учените.
Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 18 септември 2023 г., 15:00 часа за класиране, както следва:

* За Конкурс за рисунка:
1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо);
2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/uvTcE9RgfGMkFf8t6


* За конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, влог, идея за компютърна игра или мобилно приложениеhttps://forms.gle/jUHFXY7wWxXtG74a7
* За конкурс за художествен текстhttps://forms.gle/K8vkES9wdsPqemUD9
* За конкурс за музикално произведение https://forms.gle/QwrUpP8gge8GxerY6
Допълнителна информация и въпроси на е-mail: unight.stz@gmail.com

« Работа с деца проявяващи хиперактивност и дефицит на вниманието – проект ТАС

Покана XXIII Международен педагогически форум »
Виж още на: https://www.dipku-sz.net/A/b/121/?cMenuId=5&fbclid=IwAR1U3vAskIvnF1uMoE7HUpj6b-RwXHhz0atnI4eYQ4_K0pv_GOyndrIvF98