Виден учен от Университета Джъдзян в град Ханджу, Китай – на работна визита в Тракийски университет

Ръководството на Тракийски университет посрещна проф. Чангю Гао, водещ изследовател от Университета Джъдзян в град Ханджу, Китай.
Гостуването на проф. Гао бе във връзка с изпълнението на съвместен проект „Разработване на наноструктурирани повърхности за специфично детектиране на протеини и клетки“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, по програма за двустранно сътрудничество между България и Китай.
Дискутирани бяха възможности за подписване на меморандум за сътрудничество между двата университета, както и бъдещо посещение на известния учен с цел провеждане на специализирани курсове в Тракийски университет.
Гостът проведе работна среща и с колеги от катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ към Медицински факултет и почете с присъствието си „Музея на коня и конния спорт“.