МОН ще работи за увеличаване на целевото финансиране на детските градини

Ще работим за увеличаване на целевото финансиране за детските градини и на броя на националните програми, предназначени изцяло за тях, през 2024 г.
Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на среща с директори от училищното и предучилищното образование от цялата страна.
Дискусията се организира от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и бе открита от неговия председател Диян Стаматов, а в обсъжданията участваха народните представители Красимир Вълчев, Медиха Енвер Мехмед-Хамза и Даниел Лорер.
Министър Цоков подчерта, че с приетия бюджет отчасти се решават проблемите с недостига на финансиране за детските градини, но е необходимо да се предвиди по-голям ресурс през следващата година.
“Трябва да сме наясно, че основите на добрите резултати на децата се полагат още в периода на предучилищното образование”, каза той. Професорът подчерта, че се работи и за започване на ранна педагогическа подкрепа още от яслена възраст. Цитирани бяха и изследвания, които показват, че тези години са ключови за личностното развитие на децата.
“Тази година е определена от Европейския съюз като годината на уменията. Именно уменията ще са в основата на успехите на образователните системи в утрешния ден и ние трябва да работим за тази трансформация”, каза още проф. Цоков. Той поясни, че системата трябва да се фокусира върху личностното развитие на децата.
“Промяната ще бъде трудна и ще изисква време, но днес трябва да положим основите, за да се случи това на практика”, подчерта министърът.
Сред дискутираните теми бяха промените при конкурсите за избор на училищни директори, обезпечаването на яслите и детските градини и др. Все още учителите и директорите срещат технически проблеми при работата си с изградената единна електронна система в образованието. “Първостепенна задача е да подобрим нейното функциониране, защото тя трябва да улеснява вашата работа, а не да я затруднява”, каза проф. Цоков.
По думите му вече са проведени редица срещи с разработчиците на платформата и от тях са изискани бързи действия за подобряване на системата и продължаване на надграждането й.

“Трябва да сме наясно, че пътят за осъвременяване и модернизиране на обучението ни преминава през дигитализацията. Решенията в тази област обаче трябва да се взимат съвместно от МОН и образователните институции”, допълни министърът.