Учителят Дънов за седемте Рилски езера

Учителят за 7-те Рилски езера:
“На Земята има центрове, които са врата на Живота, и водата, която минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се пазят. Водата с голямо въздействие, с изобилен Живот има в непристъпните, свещени места на планините, пазени от посветените.”
I-то от седемте Рилски езера е Долното езеро – Махарзи. Означава Голямата почивка и е сравнено от Учителя с физическия живот – т.нар. 1-ва чакра. Първото езеро закалява Душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. Езерото излъчва енергия, която дава сили на всеки човек на планетата, за да може да преодолее страданията и изпитанията. То е още и информационна банка на Земята. Съдържа информацията на цялото човечество – от зараждането му, до сега.
На ll-то езеро – Рибното, Учителят е дал името Елбур. Означава Бог е силният, или Езерото на изпитанията. То е свързано с 2-рата чакра на организма ни – с всички преживявания на чувствата. Свързано е с възпроизводствените ни органи, (и то пряко с възпроизводството на нашия народ)
Ill-то езеро – Трилистника – Балдер Дару, означава Онзи, Който дава благата. Свързано е с висшата област на астралния свят и представлява старото седалище на Душата – слънчевия сплит – 3-та чакра. Езерото е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на всеки земен жител.
IV-то езеро е Близнаците, наричано от Учителя Ио Колнар – умственият, т.нар. ментален свят и дробовете в човешкото тяло. Отразява принципът – „Както горе, така и долу“, и връзката между физическото и духовното. Колнар събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Вратата на Агарта е разположена точно на тесния преход от Големия към Малкия Близнак, а на скалите отсреща е пазителят на входа.
Учителят нарича V-то езеро Бъбрека – Махабур, което означава Големият и силният, Мястото на Духа. Свързано е с причинния свят и бъбреците от човешкото тяло, т.нар. 5-та чакра. То уравновесява нещата в Живота, прилича на бъбрек и е най – голямото по обем. На поляната до него се играе Паневритмията. Там се посреща Божествената Нова година, която според Учителят е на 19 -ти август.
На Окото, шестото езеро, Учителят дава името Нел Онтри – Сърцето. То е свързано с Нирвана, или Будическия свят, и представлява сърцето на човека, т.нар. сърдечна чакра. В него се крие космическа информация от Шестия свят. Нел Онтри преработва енергиите на най – тежките енергии – ненавистта и завистта от цялата планета.
Седмото езеро – Сълзата (Главата), Учителят нарича Шемхаа – „Главата на Бога“ или „глава с ореол”, което означава Мястото на Мъдростта. Свързано е с главата на човек в човешкото тяло и неговата 7-ма чакра. Съдържа информация за трите вселени и неговото предназначение е да завърши изграждането на човешката личност на земята.