Около 65 000 ще са първолаците за новата учебна година

Около 65 000 са родените деца през 2017 г., които трябва да започнат да учат в I клас през учебната 2023/2024 година, но се очаква първокласниците да са около 62 000 – 63 000,

защото има деца, заминаващи с родителите си в чужбина.

Това коментира в интервю за БТА председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

По думите ѝ около 94 000 са учителите в страната през новата учебна година, заедно

с директорите и с всички, които са приравнени към длъжността „учител“. В този брой влизат учителите от I до XII клас, както и близо 21 000 педагогически специалисти в детските градини.

В края на септември учителите ще получат увеличените си заплати с 15% със задна дата – от 1 януари 2023 г., съгласно подписания на 10 август Анекс към колективния трудов договор.

Трябва директорите да имат технологично време, за да подготвят допълнителните споразумения, да направят изчисленията и да увеличат работните заплати с не по-малко от 15% и ако останат средства, да се даде допълнително увеличение. Може в някои училища увеличението на заплатите да е с 16 – 17 процента“, заявява председателят на СБУ.

Тя припомни, че началната учителска заплата става 1709 лева. Има и 13 допълнителни

плащания по КТД – сред тях за работа с деца със специални образователни потребности, за класно ръководство, допълнителни плащания за водене на документацията и други.

Председателят на СБУ коментира още, че има недостиг на учители по математика, информатика, по природните науки, по български език и литература и начални учители.

По природните науки имаме голям глад за учители и е добре, че колегите пенсионери, които

имат отношение към образованието, се връщат отново да преподават. Около 2500 всяка

година са пенсионираните учители по математика, информатика, биология, химия,

физика, които се връщат отново в училище“ – казва Такева.