НИНКН въвежда есемес известяване

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)  вече ще изпраща есемес за статуса на преписките за съгласуване на инвестиционни проекти и намеси в защитени територии. Услугата е въведена тази седмица и се отнася до процедури от Закона за културното наследство, съобщават от НИНКН.

Гражданите ще получават текстово съобщение в четири случая – когато становището на НИНКН по преписката е изпратено за одобрение от Министерството на културата, случаите, в които е необходимо в 10-дневен срок да бъдат отстранени нередности във внесените документи, когато преписката е прекратена, тъй като в 10-дневния срок нередностите непълнотите в документацията не са отстранени или когато становището по преписката е готово за получаване в НИНКН.

От института уточняват, че есемес известяването ще е достъпно за всички, които са посочили актуален мобилен телефон при внасянето на преписки в деловодството на института. Не е необходимо потребителите да отговарят на текстовото съобщение.

„Автоматичните съобщения ще улеснят гражданите и няма да се налага те сами да търсят информация за движението на преписките. Заедно с това ще имат възможност да реагират без забавяне, когато е необходимо да осигурят допълнителни документи“, казват от НИНКН.