„Честен кръст“ – премиера в Кукления театър на 23 септември

ЧЕСТЕН КРЪСТ
от Робърт Аскинс
🔸 превод Любов Костова
🔸 режисура Цвети Пеняшки
🔸 сценография Ясмин Манделли
🔸 музика Милен Апостолов
🔸 участват: Елица Матева, Ивана Бобойчева, Илияз Иляз, Калоян Георгиев и Станислав Матев.
Богобоязливите деца от Сайпрес, Тексас прекарват часовете си след училище в занимания, отдадени на християнско служение с театрални кукли в местната църква. Когато едно набожно младо момче открива, че куклата му има свой собствен живот, адът започва. Буквално.
„Честен кръст“ е продуциранa на Бродуей от Кевин Макколъм, Broadway Global Ventures, CMC, Морис Берчард, Мариано В. Толентино младши, Стефани Крамър, LAMS Productions, Ашли ДеСимоне, Тимъти Лачински, Лили Фан, JAM Theatricals, Ensemble Studio Theatre и MCC Theatre, с премиера на 7. април 2015 г.
Премиерата извън Бродуей е представена от MCC Theatre на 10 март 2014 г
Артистични директори: Робърт ЛуПоун, Бърнард ТелСей и Уилям Кантлър
Изпълнителен директор: Блейк Уест
Разработена от Ensamble Studio Theater/Youngblood Program в Саутхемптън Артс през юли 2011 г. и световна премиера в Ensemble Studio Theater през октомври 2011 г.
Артистичен директор: Уилям Кардън
Изпълнителен директор: Пол Александър Слий
Билети на касата на театъра, а съвсем скоро и онлайн на www.pierrot-bg.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENG
HAND TO GOD
by Robert Askins
Translator: Lyubov Kostova
Director: Tsveti Penyashki
Scenography: Yasmin Mandelli
Composer: Milen Apostolov
Cast: Elitsa Mateva, Ivana Boboycheva, Iliyaz Ilyaz, Kaloyan Georgiev and Stanislav Matev
The God-fearing children of Cypress, Texas spend their after-school hours practising Christian Puppet Ministry at the local church. When one devout young boy discovers that his hand puppet has a life of its own, all hell breaks loose. Literally.
“Hand to God” was produced on Broadway by Kevin McCollum, Broadway Global Ventures, CMC, Morris Berchard, Mariano V. Tolentino Jr., Stephanie Kramer, LAMS Productions, Ashley DeSimone, Timothy Laczinsky, Lily Fan, JAM Theatricals, Ensemble Studio Theatre, and MCC Theater, opening on April 7, 2015.
Off-Broadway Premiere was presented by the MCC Theater March 10, 2014
Artistic Directors: Robert LuPone, Bernard TelSey and William Cantler
Executive Director: Blake West
Developed by Ensamble Studio Theater/Youngblood Program at Southampton Arts in July 2011 and received its world premiere production at The Ensemble Studio Theater in October 2011
Artistic Director: William Carden Executive Director: Paul Alexander Slee