Книга послучай 150 години от рождението на Георги Бакалов (1837-1039) издаде Музей „Литературна Стара Загора

На 19 юли 2023 г. излезе от печат юбилейна книга „Социалното възмогване на българския дух“. Посветена е на 150-годишнината от рождението на Георги Бакалов. Автор и съставител е литературният историк и критик Иван Матев, директор на Музей „Литературна Стара Загора“. Редактор на изданието е проф. дфн Димитър Кенанов. Фотограф е Славчо Славов.

Съдържанието е разгърнато в три статии: „Социалното възмогване на българския дух. Георги Бакалов -стратег в битката за идеи; „Московската „визитна картичка“ на Бакалов. Две писма на Георги Бакалов от 1932 г. , писани в Москва до академик Николай Державин“; „Христо Ботев като преводач. (За Ботевия превод на драмата „Кремуций Корд“ от Николай Костомаров).

Особено голям интерес предизвиква, условно наречената четвърта част от книгата – „Литературният критик, философ, преводач и естет Георги Бакалов в експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“. Библиотечна галерия. Книги от Георги Бакалов.

На близо 40 страници са експонирани снимки от различни периоди от живота и творчеството на Бакалов, както и изданията на книгите от и за него. Към всеки кадър има подробна анотация, което дава възможност на читателя да „навлезе“ по-бързо и по-лесно в света на този забележителен старозагорец. Освен всичко, това е и провокация, на живо, в Музея да се видят оригиналите.

Накрая на книгата има бележки и подробна библиография.

През последните десетилетия почти не се споменава името на Георги Бакалов, защото остана неразбран – обяснява авторът на книгата г-н Иван Матев. Трябва да се има предвид, че той е един от най-интелигентните българи по време на следосвобожденския период.

Роден е през 1873 г. в Стара Загора. Представител е на типично старозагорско възрожденско семейство. Те са пет братя (в книгата има снимка на цялата фамилия). Георги Бакалов е най-големият – литературен критик и естет, философ, преводач и голям издател. Такова явление в нашата литература не сме срещали и надали това ще се повтори. Една голяма наша библиографка Йота Данчева събира около 20 години данни за него и издаде през 1983 г. сборник, където документално и пунктуално са посочени над 400 негови труда, около 600 превода, много издадени от него книги, на които е бил редактор и организатор на редица издания във Варна, София, Стара Загора и т.н. Всичко това той е правил от преводаческата работа до експедицията със свои сътрудници. През неговата почти половин вековна дейност са преминали почти всички наши съвременни строители на българската литература.

През 1901 г. той издава книга със стихотворения на Пейо Яворов, с което се открива пътят му като голям наш поет символист и основоположник на ново явление у нас след възрожденската.

При Георги Бакалов са израснали като творци Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Димчо Дебелянов, Георги Райчев и др. Освен, че е издавал техни произведения, те от своя страна са му сътрудничели в многобройните издания. Например в списание „Съвременник“ Николай Лилиев му е превеждал от немски и от руски език. Изпращали са му публикации и от Русия, и от Германия, и от Полша. Георги Бакалов е превеждал от няколко европейски езика – руски, немски, френски, полски, сръбски…Свързан е с голяма част от интелигенцията на Европа. Завършил е в Женева специалност по естествени науки. Там е контактувал с огромна част от руските интелектуалци и демократи, които са били изключително ерудирани личности. Тогава той се запознава и с Плеханов, който му е един от основните водачи в областта на литературата и нейната естетика.

Бакалов учи в Мъжката гимназия в Стара Загора, но после се прехвърля в Пловдив. Това е периодът, в който започват ученическите стачки. Тогава в България назрява социализмът като явление и единствено възможната перспектива, която може да подобри живота на народа.

Работниците не са виждали никаква перспектива и възможност да се подобри тяхното тежко положение, да се реабилитират в исторически контекст, освен социалната идея.

Разглеждайки социализма на Георги Бакалов, от който през 1932 г. той се отказва, като пише един труд през 1934 г. против меншивизма в литературоведението. Той е един от големите застъпници за народните правдини. Бакалов е изключително по-голям демократ от много следващи поколения – демократи и либерали.

Ако той се е родил 20 години по-рано, а не през 1873 г. щял е да бъде нещо като Христо Ботев. Той му е любимец, идол. Бакалов е човек с много силна патриотична и демократична нагласа.

Действително – Георги Бакалов беше един от последните български възрожденци или по-скоро – един от първите будители в новото ни историческо време! Стратег в битката на идеите, възродили духът на българската нация в епохата на глобалните и необратими световни промени“ – заявява г-н Матев.

Книгата ще бъде официално представена по време на Есенните литературни дни на 16 октомври т.г.

Росица Ранчева