Програма „Създаване ‘2023“ обяви Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria

Националният фонд „Култура“ обявява конкурс по Програма „СЪЗДАВАНЕ“ 2023 г. в два модула – Модул „Устойчиви организации и фестивали“ и Модул „Нови организации“ в пет направления – сценични изкуства, музика, литература, визуални и екранни изкуства. Програмата е достъпна за кандидатстване на https://programs.ncf.bg/bg
Програмата цели да подкрепи кандидатите в създаването на нови творчески проекти, културни продукти и авторски художествени произведения, форуми и фестивали, разпределени в посочените пет направления.
Допустими кандидати:
– Модул „Устойчиви организации и фестивали“ – културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с доказана дейност в сферата на културата, създадени преди 1 януари 2020 г.
– Модул „Нови организации“ – културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с доказана дейност в сферата на културата, създадени след 1 януари 2020 г.
Бюджет на програмата:
– Модул „Устойчиви организации и фестивали“: Сценични изкуства – 498 960 лв.; Музика – 529 200 лв.; Визуални изкуства – 514 080 лв.; Литература – 574 560 лв.; Екранни изкуства – 498 960 лв.
– Модул „Нови организации“: Сценични изкуства – 302 400 лв.; Музика – 226 800 лв.; Визуални изкуства – 241 920 лв.;
Литература – 332 640 лв.; Екранни изкуства – 151 200 лв.
Можете да се запознаете и с Методическите указания при оценяването на проектните предложения на
Срокът за кандидатстване е 18.08.2023 г. – 11.09.2023 г., а индикативният срок за реализация на проектите е от ноември 2023 до ноември 2024 г. NB! Поради техническа грешка, която вече е изправена, актуалните условия по програмата са публикувани повторно на същия ден.
Желаем Ви успех!
Екипът на Националния фонд „Култура“