Програма „Критика ’23“ обяви Национален фонд „Култура“

Националният фонд „Култура“ обявява за кандидатстване програма „КРИТИКА ‘23”- Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание върху теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата чрез утвърдени и иновативни методи в сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства.
Срокът за кандидатстване е 21.08.2023 г. – 13.09.2023 г., а индикативният срок за реализация на проектите е от ноември 2023 до ноември 2024 г.
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ: 10 000 лв.
БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ПО МОДУЛИ:
Визуални изкуства: 45 360 лв.
Екранни изкуства: 45 360 лв.
Литература: 105 840 лв.
Музика: 30 240 лв.
Сценични изкуства: 45 360 лв.
Допустими кандидати:
всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел и медии.
български физически лица – самоосигуряващи се, развиващи собствени платформи / самоосигуряващи се – организатори на периодични събития.
Пълният пакет с документи, вкл. и Условията на Програмата, е достъпен на https://programs.ncf.bg/bg
Желаем Ви успех!
Екипът на Националния фонд „Култура“