Знаете ли какво е мицел? – любопитно

Който е направил филма „Аватар“, е знаел това. Мицелът или микризата е гъба, която се разпространява под земята, създавайки мрежа за комуникация между всички видове растения, нещо като интернет, което им позволява не само да общуват, но и да се грижат за себе си, да се защитават, да се хранят, да запасяват нагоре по водата.
И когато едно дърво бъде отсечено от гората, мицелът информира огромен брой дървета в гората, че едно от тях умира, и всички останали дървета чрез мицела започват да се грижат за останалия ствол, за да се опитат да спасят този живот. Те го хранят с вода, защитават го, защото този умиращ дънер е част от горското семейство.
Всичко си има език. Това е универсален език. Научаваме се да се свързваме отново с този невербален език, осъзнавайки, че всички сме част от едно. Ние не сме нито горе, нито долу. Ние сме като деца, които имат още много да научат от по-големите си братя, от дърветата и горите и най-вече от нашата Майка Земя.
.
Клаудио Спозито