МКТФ“Пиеро“ представя поредната паралелна програма

 📣 Като част от паралелната програма на Международния куклено-театрален фестивал (МКТФ) за възрастни „Пиеро“, ще ви покажем и какви куклени спектакли за възрастни сътворихме ние от Куклен театър Стара Загора през последните две години. Започваме с „ХОТЕЛ“ – авторски спектакъл на Любомир Желев.
💬 „Любовта от пръв поглед е мигновена съдбовна увереност, че си срещнал Себе си в друго същество, а магнетизмът се превръща в неутолим Празник за душата и сетивата.“
Биляна Райнова
„Перо, танцуващо във въздуха…
Вятър…
Падащо листо…
Защото се познах в твоите очи…“
Анна-Валерия Гостанян
„Разцъфващо пустинно цвете, дъгата в капка дъжд, необятност, магия… или просто любов от пръв поглед.“
Любомир Желев
🔸 Автор и режисьор Любомир Желев
🔸 Сценограф Наталия Гочева
🔸 Композитор Тодор Василев
🔸 Хореография Анна-Валерия Гостанян
🔸 Фотограф Гергана Дамянова
🔸 Участват: Анна-Валерия Гостанян, Биляна Райнова, Любомир Желев
Продължителност: 45 мин.
Спектакълът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, програма „Дебюти“ 2021.
🎭 PARALLEL PROGRAMME
As part of the parallel program of the festival, we will also show you what puppet shows for adults we at the Stara Zagora Puppet Theatre have created in the last two years. We start with „HOTEL“ – author’s performance by Lyubomir Zhelev.
💬 „The love at first sight is the instant fateful confidence that you have found yourself in another human being and the magnetism becomes an insatiable feast for the soul and the senses.“
Bilyana Raynova
„A feather dancing in the air …
Wind …
A falling leaf …
Because I met myself in your eyes … „
Anna-Valeria Gostanyan
„A blooming desert flower, a rainbow in a drop of rain, an infinity, a magic … or simply a love at first sight.“
Lyubomir Zhelev
🔸 Author & director: Lyubomir Zhelev
🔸 Stage design: Natalia Gocheva
🔸 Composer: Todor Vasilev
🔸 Choreographer: Anna-Valeria Gostanyan
🔸 Cast: Bilyana Raynova, Anna-Valeria Gostanyan, Lyubomir Zhelev
Duration: 45 min.
Дарин Петков
директор на Старозагорския куклен театър