“Дигиталната раница” на Министерството на образованието и науката – къде да я намерите?

“Дигиталната раница” на МОН – къде да я намерите?

Това е специалнa платформа на МОН, която учителите и децата могат безплатно да ползват

“Дигиталната раница” на МОН е готова. Отделните теми от учебното съдържание за всички класове са структурирани.

Може да се намери на адрес https://edu.mon.bg/.

Достъпът до нея се осъществява чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

„В платформата ще бъдат достъпни и учебниците, които са избрани по съответния предмет от учителите“, посочва образователният министър проф. Галин Цоков.

Тя дава възможност и за създаване на съдържание и уроци. Целта е обучението да бъде много по-интерактивно.

Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители, посочват от МОН:

Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия;

Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;

Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;

Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);

Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства.