Два нови графита на „Зелени Балкани“ бяха открити в Зоологическата градина в София

На 16 август Сдружение „Зелени Балкани“ покани много гости и съмишленици на откриването на два нови мащабни графита, изрисувани на стени в две външни заграждения на евроазиатските кафяви мечки. Графитите, които представляват два вида хищни птици, предмет на опазване в екомрежата „Натура 2000“ – белоглав лешояд, рядък вид със само 150 двойки в България, и брадат лешояд – символ на българската природозащита, изчезнал вид у нас.
Автор на графитите – всеки заемащ площ 260 и 360 кв. метра, е Андрий Палвил – украински графити-художник и орнитолог, който от две години живее и работи в България.
„Зелени Балкани“ работят по дългосрочна програма за възстановяване на лешоядите в България, а Софийският зоопарк играе важна роля за опазването и разселването им.
Събитието бе открито от Катерина Зарева – еколог в Зоологическа градина – София, и Поля Тончева от Сдружение „Зелени Балкани“. Стоян Йотов – външен мониторинг наблюдател на Проекта „Натура 2000“ – България – Нови хоризонти“ по програма LIFE, също присъства на откриването.
Присъстващите имаха възможност да посетят фотоизложбата на Емил Енчев „Натура 2000“ в България“ и да разгледат реалистични макети на защитени видове животни, изработени от Николай Тодоров.
Сдружение „Зелени Балкани“