Днес е Предпразненството на Успение Богородично

На 14 август почитаме и паметта на пророк Михей

Този ден е предпразненство, подготовка за големия празник Успение Богородично, което честваме на 15 август. Това е и последният ден от Богородичния пост.

На 14 август се почита и паметта на пророк Михей.

Той е шестият по ред от дванайсетте “малки пророци”, т.е. пророци, чиито книги в Библията са по-кратки. 

Михей живял в Йерусалим през 748-696 г. пр. Хр. по време на царете Йоатам, Ахаз и Езекия,

съвременник е на пророк Исайя. Бил потомък от коляното (племето) на Юда. По родното си място Морасти е наречен Морастиец. 

Пророческата му книга се състои от седем глави.

В първите три той предсказва унищожението на област Самария. В следващите две глави говори за идването на Спасителя Иисус Христос – Месия (на еврейски Машиах, на гръцки Христос, а на български – Помазаник, защото встъпването Му в служението става чрез помазване с елей). 

В Евангелие от Матей се цитират думите на пророк Михей за мястото,

където щял да се роди Христос: “И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израил и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни”.

В последните две глави пророкът изобличава израилския народ,

който, за да изкупи греховете си, иска да принесе множество жертви на Бог. Михей обаче му напомня за истинското задължение, което има към Бог: “да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш (т.е. да живееш) пред твоя Бог”. Книгата на пророк Михей, написана на еврейски, се отличава с яснотата на своите послания. 

Но пророкът бил преследван заради силните си изобличения на беззаконията на юдейския цар Ахав.

Спасил се с бягство в планините, но когато се възцарил Йорам, синът на Ахав, Михей бил заловен и убит.