Учителските заплати се увеличават с 15%. Това става по силата на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и науката Галин Цоков и социалните партньори. Увеличението влиза в сила със задна дата- от 1 януари 2023 г.

Мярката показва, че правителството гарантира националния приоритет за поддържане на ниво на учителските заплати от 125% от средното възнаграждение в страната, заяви Цоков.

Той остава доволен, че с държавния бюджет са гарантирани както заплащанията на заетите в образованието, така и ремонтирането на училища и общежития в страната.

МОН обеща по-малко бумащина за учителите, дават още седмица за учене на седмокласниците.

Голямата цел – промяна на учебните програми

С подписания Анекс, минималната основна заплата на учителите става 1 709 лева. Такава ще е тя и за всички останали педагогически специалисти – ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1763 лв., а за главните учители и главните възпитатели – 1831 лв. Директорите ще получават най-малко 2082 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите – 1926 лв.

За увеличението на заплатите са осигурени 524 млн. лв. от държавния бюджет.

Началната заплата на учителите става 1 700 лв. след приемането на бюджета

Парите за образование са нараснали с над 900 млн. лв.

Анексът към Колективния трудов договор беше подписан от министъра на образованието и науката Галин Цоков, председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ д. ик. н. Янка Такева, председателя на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, председателя на Независимия учителски синдикат към КНСБ Аспарух Томов, представители на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България и на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.