Министерство на културата отново не фигурира сред поканените при подготовката и планирането на мерки от правителството за  справяне с нарастващата в обществото ни агресия!?

Министерство на културата отново не фигурира сред поканените при подготовката и планирането на мерки от правителството за  справяне с нарастващата в обществото ни агресия!? Терапевтичната роля на изкуството (арттерапията) и литературата (библиотерапията) са отдавна известни и доказали се със своите трайни резултати при разбиране и приемане на емоциите и справяне с лични проблеми като тревожност и депресия или справяне с мъката. Подготвените библиотечни специалисти и библиотерапевти от години използват литературата, за да помогат на потребителите си да подобрят живота си, като предоставят информация, подкрепа и насоки под формата на дейности за четене чрез книги и истории, но… културата, библиотеките (2552 регистрирани обществени библиотеки) и читалищата (3736 регистрирани), които по презумпция са призвани да изпълняват държавни културно-просветни задачи и са опорни пунктове за култура и продължаващо образование в цялата страна отново не са припознати! Защо!?!

Емил Гиргинов /методист в Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Добавяме са, че  Посещението на галерии, театър, опера, балет също със сигурност може да бъде част от мерките за борба с агресия!

Информация на БНТ

15 спешни мерки за справяне с агресията набеляза кабинетът. Премиерът Денков сравни случаите на насилие у нас с „епидемия“. Той обсъди мерките с представители на четири министерства.

Петнайсетте мерки, които са в ресорите на четири министерства, трябва да се справят с „епидемията“ от случаи на насилие, обясни премиерът Николай Денков.

Те са следните: в областта на образованието се предлагат повече училищни психолози, ментори за справяне с агресията, програма за работа с родители, в чиито семейства има изявени случаи на агресия, екипи за медиация на конфликти спрямо деца с проявено насилие в семейството, ученическо самоучастие, тоест ученици да помагат на свои връстници, спрямо които е упражнено насилие и агресия. Така, според МОН, ще бъде постигната позитивна училищна среда.

В областта на правосъдието и вътрешните работи се предлага създаването на Национален съвет по превенция и защита от домашно насилие, създаването на специална Национална информационна система, в която да бъде въвеждана информация за домашно насилие, кои са агресорите, кои са жертвите и какво е свършено по тези случаи. Работа с полицаите, които се отзовават по сигнали за престъпления, свързани с домашно насилие.

В областта на социалните дейности се предлага създаването на Национална програма за превенция на насилието, както и създаването на поне една социална услуга, насочена към жертвите на насилие в областите на страната.

Всяка промяна започва с гласност. Затова преди да представи мерките на кабинета срещу насилието, премиерът Николай Денков обясни ползата да се разкаже за съдбите на жертвите на насилие:

„Моето усещане е, че това всъщност е било скрита епидемия през последните години. Сега, окуражени от подкрепата, която някои от жертвите получиха от обществото, бих казал и от институциите, макар и със закъснение в някои случаи, много повече хора се осмелиха и решиха да разкажат за техните конкретни проблеми.“

Петнайсетте мерки на кабинета предвиждат по-добра координация между МВР, правосъдието, социалните органи и образователните институции. Институциите и адвокатските колегии по места ще си сътрудничат в борбата с домашното насилие.

„Всеки полицай, който е получил сигнал за извършено престъпление, свързано с домашно насилие, е длъжен да информира пострадалия, че той може да ползва безплатна правна помощ“, каза Емил Дечев, зам.-министър на правосъдието.

Предлага се, също така, засилена работа с полицаите и информационна система за случаите на домашно насилие.

„Към настоящия момент са в сила Методически указания за действията на полицейските органи при случай на домашно насилие, като в тях подробно са разписани механизми за действие на всеки един етап от получаването на сигнала, посещението на място, разговор с пострадалия“, каза Ивелина Дундакова, зам.-министър на вътрешните работи.

В образованието: психолози, медиатори и ментори да се борят с агресията в училище.

„Ние трябва да осигурим възможност за психологическа помощ на всяко дете и ученик и в тази посока ще работим заедно и с АСП, и с общините такава психологическа безплатна услуга да се окаже на нуждаещите деца“, каза Галин Цоков, министър на образованието и науката.

И още мерки: във всяка област да има поне една социална услуга за жертвите на насилие.

„Ще предложим развитие на Мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, жертва на насилие, които са достъпни за всички пострадали“, каза Мая Василева, зам.-министър на труда и социалната политика.

Колко ефективни са мерките, премиерът Николай Денков обеща да отчете след точно един месец.