Международният куклено-театрален фестивал „Пиеро“ предлага Паралелна програма

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
↓↓↓ English translation below ↓↓↓
📣 Днес ви представяме още едно от събитията от паралелната програма на фестивала – концерт спектакълът „Къщата“ на Малко театро, Будапеща, Унгария, създаден по текстове на съвременни български автори.
💬 Актрисата Габриела Хаджикостова е подбрала и интерпретира текстове на Екатерина Йосифова, Георги Господинов, Рада Александрова, Пенка Ватова, Румен Шомов, Антоанета Николова, Пламен Бойчев, Кристина Хаджипеткова, както и на класици като Елисавета Багряна и Радой Ралин. Финият ѝ творчески маниер и чувствителност реагират на дълбочината, нежността и смисъла на майсторски подредените думи и тя споделя това вътрешно вълнение със своята публика смесвайки в изпълнението си текст и пеене. Авторската музика е на Николай Иванов ОМ за пореден път събужда сетивните възприятия на всеки един, който присъства в залата.
🔸 участват: Габриела Хаджикостова и Николай Иванов – ОМ.
Продължителност: 60 мин.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 PARALLEL PROGRAMME
📣 Today we’re presenting another event from the parallel programme – the musical performance „THE HOUSE“ by Malko Teatro, Budapest, Hungary.
💬 Actress Gabriela Hadzhikostova has selected and interpreted texts by Ekaterina Yosifova, Georgi Gospodinov, Rada Alexandrova, Penka Vatova, Rumen Shomov, Antoineta Nikolova, Plamen Boychev, Kristina Hadjipetkova, as well as classics such as Elisaveta Bagryana and Radoi Ralin. Her subtle creative manner and sensibility respond to the depth, tenderness and meaning of the masterfully arranged words, and she shares this inner excitement with her audience by mixing text and singing in her performance. The author’s music is by Nikolay Ivanov OM once again awakens the sensory perceptions of everyone present in the hall.
🔸 cast: Gabriela Hadzhikostova and Nikolay Ivanov OM
Duration: 60 min.