КАКВО  ДОБРО  НАПРАВИ  ДНЕС?

Нина ЧЕЛЯНСКА

КАКВО  ДОБРО  НАПРАВИ  ДНЕС?
ПРОШЕПНА  ЛИ  НАЙ-МИЛА  ДУМА
НА  НЯКОЙ  ПРОСЯК  БЕЗ  АДРЕС,
ПОДАДЕ  ЛИ  МУ  ХЛЯБ  БЕЗШУМНО?

НАДЕЖДА  НЯКОМУ  ДАРИ  ЛИ?
СЪЛЗА  ИЗТРИ  ЛИ  НА  СИРАК?
И  ВДЪХНА  ЛИ  НА  БОЛЕН  СИЛИ?
ПРИЯТЕЛ  ПОДКРЕПИ  ЛИ  ПАК?

А  ЗАЩИТИ  ЛИ  НЯКОЙ  С  ЧЕСТ?
ПОГАЛИ  ЛИ  БЕЗДОМНО  КУЧЕ?
КАКВО  ДОБРО  НАПРАВИ  ДНЕС?
КАКВО  ДОБРО  НА  ТЕБ  СЕ  СЛУЧИ?

СПАСИ  ЛИ  МАЛКО  ГЛАДНО  ПТИЧЕ?
ЛЮБИМ  ЧОВЕК  ЦЕЛУНА  НЕЖНО?
ПРИПОМНИ  ЛИ,  ЧЕ  ГО  ОБИЧАШ?
И  НЕ  ПОДМИНА  НАЙ-НЕБРЕЖНО

БОКЛУКА,  ХВЪРЛЕН  НА  ЗЕМЯТА?
ДОНЕСЕ  ЛИ  ЩАСТЛИВА  ВЕСТ?
УСМИВКА  НЯКОМУ  ИЗПРАТИ  ЛИ?
КАКВО  ДОБРО  НАПРАВИ  ДНЕС?