Томографско изследване на странджанските „баби” – любопитно

Преди дни в Странджа бяха обследвани със специален томограф вековни дървесни видове, които са предложени да бъдат обявени за защитени. Проверката от Лесозащитна станция Варна с директор инж. Мария Кирилова беше по покана на ДПП „Странджа” и РИОСВ – Бургас . В нея взе участие и директорът на ДГС – Малко Търново инж. Калин Николов.

Проверени бяха общо пет вековни дървета – /баби, както им казват странджанци/, като две от тях –  бук на вр. Голямото  градище и цер в района на м. Църногорово край Малко Търново с томографа.

Лесозащитна станция – Варна от миналата година разполага с томограф за установяване на увреждания на дърветата по подмярка 8.3, на кратко /„томограф за дърветата“/. С него служителите й имат възможност да извършват по-прецизно лесопатологично обследване на механичното състояние на проверяваните дървесни видове.

Томографът е снабден със сензори, които възпроизвеждат трептене и чрез специализиран софтуер се създава графика, която дава информация за размера и местоположението на уврежданията, както и за евентуалната посока на падане на дървото, спрямо механичния състав на дървесината.

Чрез прецизния уред могат да бъдат изведени данни за дървесината, респективно за наличието на дървесина с по-висока плътност, както и за такава с нарушен механичен състав.

Посредством използването на допълнително устройство  има възможност да се извършва оценка на състоянието и на кореновата система на обследваните дървета.

п.п. На компютърните изображенията са показани резултати от томографско изследване на различни дървета. Колкото по-ярко червен до виолетов е цвета – толкова дървото е по-увредено. Зелените участъци показват здравата част на изследваното дърво

Дирекция на Природен парк „Странджа”