Ходещото дърво

Тези дървета, които гледате, всъщност са „отишли“ до мястото, където са, и все още ще вървят до някъде другаде. Те изминават до 65 фута(19.812 метра) всяка година, за да намерят най-доброто местообитание за живеене.
Дървото се нарича Socratea exorrhiza. Среща се в Южна Америка.
Дървото преминава от сянка към слънчева светлина, като отглежда корени в посоката, в която иска да пътува, и след това позволява на старите корени да се издигнат във въздуха и да умрат.