Какво са звукът и мантрата ОМ – любопитно

Смисълът на звука и мантрата “ Ом “ , или защо пеем три пъти “ Ом “ в края на практиката .

Звукът от течащата вода на Ганг, звукът, който се чува в далечината, звукът от оживлението на пазара, този получен от движението на маховика в действие, звукът причинен от дъжда или този от голям пожар; или от гръм – това е единствено ОМ. Разделете която и да е дума и ще го намерите. ОМ е там. Ом е всепроникващ, както акаша (пространството), както Браман, абсолюта.

Целият Свят се е сътворил от Вибрацията на мантрата “ Ом „. По време на медитация това е звукът , който винаги са чували хората търсещи незададените въпроси . Там е срещата с Вселената и Истината . “ Ом “ е всепроникващ звук , непрекъснато звучащ във Вселената , най- голямата святост . Всички звуци произлизат от “ Ом “ и това е матрицата на звуците . “

В началото бе Словото и Словото беше у Бога ; и Словото беше Бог ..” . ОМ представлява началото на всичко . Бог е създал първо звука и от звуковите вибрации се сътворява целия Феноменален свят . “ Ом „на девангари или “ АУМ “ , както се изписва на санскрит е свещена сричка в индийските религии , будизма и джайнизма . Хиндуисите четат това винаги в началото и края на Ведите , когато пеят манри или изказват молитви и започват с тази сричка , като знак на свещено обръщение . Звукът ОМ се образува от звуците А , У и М , символизиращи трите Веди (Риг – Веда , Сам – веда и Аюр – Веда) или боговете Брахма , Вишну и Шива , както и трите етапа от Живота – раждане , живот и смърт . Някои приемат “ Ом “ за името на Бог , други считат , че “ Ом “ е универсален знак , който може да се чуе навсякъде в Природата . Всеки придава различно значение , според неговата интерпретация и разбиране , но едно е сигурно “ Ом “ е магически звук , сричка носеща сътворението и смисъла на Живота . “ Ом “ е универсална мантра за хармония и покой , която действа отвъд вярванията на хората и работи на всички нива за всеки, независимо от пола, религията и националността . Не е нужна никаква подготовка за пеене на тази мантра, тя действа пречистващо и балансиращо на физическо , енергийно , ментално , интелектуално и духовно ниво. Колективното напяване на мантрата има много силно въздействие както върху хората, които я пеят, така и върху околната среда.

Звукът “А” символизира състояние на будност , в която човек има усещания и преживявания чрез сетивата си . “ У ” е състоянието на сън , в което имаме вътрешни изживявания . “ М “ Представлява състояния на медитация или много дълбок сън , когато няма желания и състезателността е насочена едиствено към себе си , в път на личностно развитие и еволюиране на Душата . АУМ покриват всички възможни звукови вибрации . Пеейки “ Ом “ ние усещаме звукът и ефекта му в Корема , Сърцето и Главата . “ А ” създава вибрации , които влияят на гръбначния стълб , повишавайки неговата ефикасност . Произнасяйки “ А “ езикът докосва небцето и усещаме чистия поток от въздух , който извира от корема и преминава през устните ни . “ У ” Създава вибрация в гърлото и влияе на щитовидната и паращитовидната жлеза . “ М “ отнася вибрациите в мозъка посредством носа . Тук се усеща ефекта върху главата , така събуждаме главния и малкия мозък , като подобряваме техните функции . Това е и последния звук , който се създава при затваряне на устните . Неговата носовост повдига звука на горе и стимулира Сахасрара чакра . Когато затихне звукът и преди следващото вдишване , когато за кратно задържаме дъх се случва състоянието на “ Турия “ – състояние на тишана .

“ Ом “ олицетворява енергия , управляваща процесите на творене , усъвършенстване и разпадане както на Вселената , така и на самия Бог , а и на нас самите . Напявайки “ Ом “ ние се откъсваме от обкръжаващата ни среда и стимулираме психическите си и духовни процеси . Звукът може да ни отнесе до състояние на дълбока медитация при добра концентрация . Когато пеем “ Ом “ обикновено го правим три пъти , това се свързва с трите гранти – възела , които в Йогиската система се свързва с грантите в телата ни : Първият е възелът на Брахма – който се намира в нашата първа чакра или енергиен център – Муладара , възелът на Създателят , той отговаря за репродукцията , там е и света на материята . Второто припяване на мантрата се свързва с областта на Манипура чакрата на слънчевия сплит , който е център на нашите емоции . С третото припяване ние се отнасяме с внимание към Рудра гранти – Унищожителят . Той отговаря за новото събуждане на съзнателността и се свързва с Анджа чакра или областта на междувеждието или третото око . Тук се крие и Прераждането в смисъл на осъзнаване на Цялото и този неизменен процес , който като колело води до Вечен Осъзнат Живот . С практиката във всеки един се събужда ново усещане , както на физическо така и на ментално ниво .

“ Ом “ може да се разгледа и като цялоста на Тялото , Душата и Духа . Пеейки “ Ом “ ние преминаваме през тези състояния и се свързваме с Вечността . “ Ом “ представлява Миналото , Настоящето и Бъдещето . Трите енергии на сътворяването . “ Ом “ е индикаторът на Учителя и Господа, на постигналия духовно съвършенство Човек. То е безгранично, безкрайно, неограничавано; то е всичко. Ом е вечно. И ще продължава во веки веков; винаги е съществувало и винаги ще бъде. Ом е безсмъртно, постоянно и божествено. Редовната практика на “ Ом “ увеличава положителната енергия и осигурява балансиран и здрав Живот . Практиката контролира кръвното налягане , успокоява и балансира емоциите . Подобрява дихателния капацитет , кръвообращението , храносмилането и функциите на нервната система . В резултат ние усещаме Свежест , Жизненост , Ентусиазъм и Енергия . Индийците дори смятат , че вибрацията “ Ом “ синхронизира и балансира вибрациите на всяка една клетка и орган в нашия организъм и по този начин предотвратява болестотворни процеси . Изпълнявайки мантрата с висок глас и концентрация ние можем да я насочваме и към хора или житейски ситуации . Доказано е благоприятното въздействие на груповите практики и техния ефект на лечение и изцеление . Звукът “ Ом “ представлява Всемогъщия Абсолют и създател и източник на цялото съществуване . “ Ом “ представлява едновременно Непроявеното и Проявеното като аспекти на Бога .

ОМ трябва да се пее високо. ОМ трябва да се повтаря умствено, с дълбокото му значение и чувство. Върху ОМ трябва да се медитира.

Наблюдавайте дъха. Когато вдишвате, звукът СО се поражда, когато издишвате, звука ХАМ. Вие произнасяте единствено сохам – аз съм това – или – това съм аз – с всеки дъх. Дъхът ви припомня, че в основата си сте идентични с върховната същност.

Пеенето високо три, шест или дванадесет пъти ОМ. Това отвежда светските мисли от ума и премахва викшеп (люлеенето на ума).

“ Ом “ е пропит от живота и преминава чрез нашата прана с дъха ни . “ Oм “ ни помага да реализираме и проявим висшата си същност Тук и Сега .

Да живееш осъзнавайки “Ом “ означава да опознаваш субективното и да преодоляваш препятствията. Да повтаряш и разбираш най-висшата и най-свещена Мантра е всъщност да разбираш природата на всички други Мантри и познаване на Висшия Аз. “ Ом “ е свещен звук , чиито благоприятен ефект е станал факт , той помага да се елиминират конфликтите , да се изчисти егоизмът , да се породи състрадание и да се усети свързаността на всички хора , като едно Цяло , като всеки е необходим за да функционира системата , свързаността и с Природата и с цялата Вселена . Напяването на “ Ом “ ни приближава до Източника и ни свързва с космическата енергия , която ни припомня , че всички идваме от едно място , на което и ще се върнем в края

Източник https://www.facebook.com/paramitabg