ЕК въвежда нов регламент за безопасни детски играчки

Европейската комисия (ЕК) въвежда нов регламент, за да повиши безопасността на детските играчки, продавани в ЕС. Той ще се отнася за всички продукти, предназначени за деца, предлагани на европейския пазар, предава БТА.

Новите правила имат за цел да повишат защитата от вредни химикали и да забранят употребата на химикали, които засягат ендокринната и дихателната система или са токсични за конкретен орган. Критериите ще уеднаквят условията на конкуренция между играчките, които се произвеждат в Европейския съюз, и другите, които се внасят извън ЕС.

Новият регламент ще изисква производителите да издават цифров продуктов паспорт, а нова ИТ-система ще проверява тези паспорти по външните граници на ЕС. Правилата ще важат и за играчките, продавани онлайн.

Националните инспектори ще продължават да отговарят за извършването на проверки на детските играчки, а ако бъдат открити опасни детски играчки, представляващи рискове, които не са непосредствено предвидени в регламента, с предложението се гарантира, че Еврокомисията има правомощие да изисква изтеглянето от пазара на тези играчки.