167 младежи от 30 страни кандидатстват „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“

Днес, 23 юли 2023 г., в Тракийския университет продължи втората сесия от кандидатстудентски изпити за чуждоезиково обучение в специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. В 10 ч. стартира изпитът по биология, в който се включиха 167 младежи от 30 страни, сред които Канада, Великобритания, Финландия, Франция, Албания, Гърция, Турция, Иран, Шри Ланка. В продължение на 90 минути кандидат-студентите решаваха изпитния вариант от 50 въпроса. Петима от тях се оказаха с български корени, избрали да се завърнат в България и да продължат своето образование в страната на дедите си.
В 13 ч. на изпита по химия се явиха 111 младежи, желаещи да се обучават в специалност „Медицина“. Тестът по химия е също от 50 въпроса и кандидатите разполагаха с 90 минути за решаването му.
За безпроблемното протичане на двата изпита се погрижиха членовете на техническата комисия, 15 квестори, експерти от учебния и информационния отдел на Университета.
Последната трета изпитна сесия от кандидатстудентски изпити за чуждоезиково обучение в специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ ще се проведе на 26 и 27 август. Първо класиране ще бъде обявено на 30 август, след което показалите най-добър успех кандидат-студенти ще станат част от голямото академично семейство на Тракийския университет и бъдещи посланици на Университета и на Стара Загора по света.
Проф. д-р Нели Грозев
зам.ректор по учебни дейности