Младежи от 21 страни кандидатстват в Тракийски университет

Днес, 22 юли 2023 г., в Тракийския университет – Стара Загора започна  втората сесия от кандидатстудентски изпити за чуждоезиково обучение в специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“.

Заявление за явяване на тази сесия са подали общо 172 кандидат-студенти от 21 държави, сред които Германия, Италия, Гърция, Турция, Швейцария, Йордания, Великобритания, Кипър, Бангладеш.

На изпита по английски език, който е задължителен за кандидат-студентите, поданици на страна, в която английският не е официален език, се явиха общо 78 кандидати.

Изпитът се проведе в два часови диапазона – от 10 ч. и от 13 ч. Всеки кандидат-студент премина последователно през устен и писмен изпит. На устния изпит кандидатите разказваха за себе си, за своите хобита и домашни любимци, за мотивите да кандидатстват в Тракийския университет. Кандидат-студент от Зимбабве сподели, че родителите му са се запознали по време на обучението си в Медицинския факултет на Тракийски университет.

За всички, преминали успешно изпита по английски език, предстои да се явят на 23. юли на изпит по биология. Избралите специалността „Медицина“ ще положат и изпит по химия. За безпроблемното протичане на изпитните сесии се погрижиха членовете на техническата комисия и експерти от учебния и информационния отдел на Университета.

Проф.д-р Нели Грозева

зам. ректор по учебната дейност