Божидар Божанов и Ивайло Мирчев обсъждаха как Стара Загора да си върне славата на ИТ долината на България

Как Стара Загора да си върне славата на една от ИТ долините на България обсъждаха народни представители от “Продължаваме Промяната – Демократична България” с ръководството на Тракийския университет и представители на софтуерния бизнес в града. Председателят на комисията по електронно управление в Народното събрание Божидар Божанов и депутатът Ивайло Мирчев участваха в работната среща “Ефективно образование – успешен бизнес: възможности и бариери“ по инициатива ректора на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков. В срещата участва и министърът на правосъдието Атанас Славов.

Преди няколко десетилетия Стара Загора се славеше като една от ИТ долините на България. Не мога да приема, че този капацитет е загубен и че потенциалът в този град да развива специалисти в информационните технологии е изчезнал. Тук винаги е имало традиции, затова ролята на университета е да концентрира този талант и да развива уменията му”, заяви Ивайло Мирчев пред собствениците на фирми и представителите на водещите браншови организации.

Една от амбициите на Тракийския университет е да развива капацитет в областта на дигитализацията, като ги съчетае и внедри в най-силните и популярни свои специалности, като например ветеринарната медицина и медицината. В момента в университета се обучават около 10 хиляди студенти в 250 специалности. Около 1000 от тези студенти са чужденци.

Трите основни сфери на научно развитие на университета са свързани с това, което наричаме всичко за здравето на човека, екологията и опазването на околната среда и дигитализацията на процесите. Защото бъдещето принадлежи на високите технологии във всяка област на живота ни”, заяви ректорът проф. д-р Добри Ярков, като даде пример за инвестициите във високотехнологични процеси в земеделието и животновъдството. Затова университетът е разкрил обучение по специалностите “Софтуерно инженерство” и “Информационни технологии”.

Първият министър на електронното управление Божидар Божанов подчерта колко е важна ролята на университетите в подготовката на специалистите за предизвикателствата на утрешния ден, още повече с оглед навлизането с изключителна скорост на технологии като изкуствения интелект.

Стратегическото развитие на страната ни се крепи на университетите, които не гледат в миналото, а гледат в бъдещето. Иновациите в световен мащаб тръгват именно от там – от студентите, които се превръщат в предприемачи, защото притежават знания и умения, които другите не притежават. Необходимо е университетите в България да градят такъв капацитет, защото така ще се раждат следващите успешни предприемачи”, заяви Божанов.

Атанас Славов коментира пред представителите на ИТ бизнеса и университетското ръководство, че въпреки че Министерството на правосъдието няма пряко влияние върху развитието на информационните технологии, всъщност зависи от тях заради въвеждането на електронното правосъдие. Според него осигуряването на благоприятна среда за развитието на бизнеса е фактор, който ще помогне на предприемачите в Стара Загора да разкрият потенциала си. “Като представител на правителството искам да ви уверя, че Министерският съвет има ангажимент към региона, града и университета”, каза той.

Аида Бурнучан

Наталия Димитрова

Диляна Стоянова