Българо-немски студентски практики в хирургията

В продължение на две седмици гости на ВМФ и Тракийския университет бяха група студенти за преддипломен стаж от германския град Гисен. Заедно с българските си колеги, те работиха по повишаване на своята практическа подготовка, като участваха много активно в съвместен проект за кастрация на кучета. Известно е, че един от методите за контрол на популацията на бездомните кучета и котки е хирургическата контрацепция. Извършването на тази базова операция от студенти, заедно с всички съпътстващи дейности, като подход и обноски със животните, подготовка на операционното поле, приложение на лекарствените средства, анестезия и нейното проследяване, позволява провеждане на спектър от умения, чието успешно овладяване формира част от цялостния облик на практикуващия ветеринарен лекар.

Гостите от Германия се запознаха с ВМФ, със забележителностите на Стара Загора, докоснаха се до чара на черноморското крайбрежие. Посетиха конната база на Тракийския университет, където сърдечно ги посрещнаха в качеството на домакини студентите от четвърти курс Мартина Тодорова и Виторио Димитров, които им помогнаха в ездата на расови коне.

Непосредствено ангажирани с българо-немския проект от страна на домакините бяха ас. д-р Радина Василева и гл. ас. д-р Влади Недев от катедра „Ветеринарна хирургия“, ръководени отдоц. Пламен Георгиев, зам.-декан по Клинична дейност, стажове и практики.

Пред ас. д-р Радина Василева  Лаура, Кайра и Йохан споделиха за своето увлечение по лова. Лаура е само на 25 години, но това не й пречи да ходи на лов за диви прасета заедно с Кайра и Йохан, и обучените им кучета от породата немски шпаньол. Момичетата са студентки в 5-ти курс, а Йохан, вече е дипломиран и е започнал докторантура, изследвайки генетичното разнообразие на дивите елени в една конкретна област в Германия. След приключването на проекта в Тракийския университет, Йохан остава в България за още няколко дни, за да отиде на лов в района на София.

Българските студенти -Благовеста, Симона и Ивайло – участници в проекта, през есента ще са петокурсници. Те са с интерес към хирургията и лечението на дребни животни, на една и съща възраст са – 23 години и заедно провеждат летния си стаж в клиниките на ВМФ. Отличното владеене на английски език им позволи да създадат топло приятелство с германските си колеги, което може да продължи в съвместна практика в Германия.

За да придобият младите ветеринарни лекари нужните умения и способности, никога не трябва да се забравя класическия модел за обучение върху животни, въпреки навлизането на симулиращата среда с практиката върху макети. Често обучаемите, при работа с животни, се сблъскват с трудности и препятствия, решаването на които в най-добра степен подготвя младите специалисти за реалния живот и практика. Очевидно е, че не е далече времето, когато, за да се спазват все по-рестриктивните изисквания за хуманно отношение към животните, обучението в реална среда ще бъде екзотична рядкост. Ето защо, студентите оценяват по достойнство възможностите, които са разкрити пред тях и които им се предлагат в това отношение във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

„Кастрационният“ проект е втори за България. Първият бе проведен през 2019 г. на територията на приюта за животни в Шумен, а настоящият в Стара Загора, в приюта за животни и базата на Тракийския университет. И в двата случая от немска страна участват студенти от ВМФ на Университета „Юстус Либих“ гр. Гисен, с който ВМФ поддържа активни връзки повече от 25 години. Осъществени са десетки двустранни визити, съвместна работа по научно-изследователски проекти, обучения и др. Контактите с колегите от Германия допринасят за повишаване на знанията, уменията и публикуване на съвместни научни изследвания. Кулминационни моменти в сътрудничество на ВМФ с факултета в  Гисен е удостояването с титла Доктор Хонорис Кауза на трима преподаватели – проф. Рудолф Лайзер, проф. Мартин Крамер и проф. Аксел Веренд.

Стоянка Цачева