Проектът „Предаваме нататък“ прави малките ученици по – знаещи, самоуверени и щастливи

На 13 юли 2023 г. в зала „Тийн зона“ на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора бяха представени резултатите от изпълнението на „Предаваме нататък“ – проект на Клуб „Отворено общество“ Стара Загора. Проектът е финансиран с подкрепата на фондация “Тръст за социална алтернатива.

Основната цел на „Предай нататък“ е постигане на хармония при образованието с децата. Чрез различни традиционни и иноваторски форми на занимания и игри, малките 8-9 годишни ученици постигнаха забележими проблеми в поведението и когнитивните си способности .

Извънкласното неформално обучение по щастие придоби качеството на учене, повиши образователните постижения и подпомогна за редуцирането на ранното отпадане от училищната институция на ромските ученици, -коментира за медията ни Лена Драголова, ръководител на проекта.- Програмата за учене с радост научи децата да мислят и да говорят правилно българския книжовен ези;  От малки да се справят с грешките, да анализират неуспехите си, да се научат да защитават собствените си желания.

Инвестицията в езиковата и емоционална грамотност води до положителни промени и ще се изплати в бъдеще, когато на порасналите деца от уязвимите семейства се наложи да вземат трудни решения и да се ориентират в сложните ситуации на света, който ни заобикаля“.

На срещата организаторите разказаха повече за добрите резултати от изпълнението на проекта „Предаваме нататък“.

Училището, в което децата се чувстват щастливи учат по-добре. Резултатите от наученото са по- високи. В проекта „Продължаваме нататък“ е вградена идеята за образование и хармония с децата. Проектът изпълни иновативен подход на по-специална грижа на езиковото и социално. Малките ученици определено се впечатлиха от начина по който се общува с тях, от игрите, приказките и състезанията. Цялата емоция от часовете за учене с радост неусетно и трайно се трансформира в умение за учене и социализация. Програмата за учене с радост ги направи по- разумни и знаещи, отвори очите им за доброто и красивото, обогати възприятията им, запали любопитството им и те уверено поеха по дългия път към познанието.

Усвоените в началната училищна степен езикови умения имат стартово значение за зрелия период от живота на човек. Децата най-много се интересуваха от това, кой се интересува от тях.

През учебната 2022/2023 г. проектът „Предаваме нататък“ обхвана седем училища: старозагорските СУ „Христо Смирненски“, ОУ „Георги Райчев“ и НУ „Зора“; ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в село Свобода; от Чирпан – ОУ „Васил Левски“  и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“; 77 ОУ „Св.св. „Кирил и Методий“- София.

В проектната реализация участваха общо 165 второкласници, разпределени в 8 групи. Косвени ползватели на постигнатите резултати станаха над 1000 души учители, възпитатели, родители, роднини, съученици и връстници на децата. В рамките на осем месеца с всяка група се проведоха по 16 занятия по програмата за учене с радост. Това са 130 астрономически часа неформално образование по щастие. Четирима психолози обучаваха второкласниците. Педагогически кадри успешно преминаха теоретично обучение и едногодишен практически курс. Всички те получиха специален сертификат и правото да водят занятия с децата.

Учителски екип в състав Дончо Донев, Ирина Калинина, Венета Узунова издаде специален Наръчник „Щастливи ученици в училище – мисия възможна.“ Това е модел за създаване на позитивна и мотивираща образователна среда чрез социално и емоционално учене; Указание за практическа употреба на програмата.

През предстоящата нова академична година иновативният подход за учене с радост ще бъде включен в учебните дисциплини на бакалавърска и магистърска степен и следдипломна квалификация на четири факултета от Тракийския и Пловдивски университети и ДИПКУ – Стара Загора.

Освен ученето с радост, проектното предложение въведе и извънкласно обучение по щастие и учене чрез изкуството, като осигури на децата от ромската общност възможности да посещават библиотеки, музеи, постановки на кукления театър, музикални прояви…

Проектът „Предаваме нататък“ изпълни комплексни действия за развитие на мисленето, за овладяване на техники за учене и стратегии за успешна реализация на малките ученици. Изградените у тях умения, как да открият себе си, как да се справят сами и как да помогнат на другите, ще повиши нивото на емоционалната им грамотност за създаване на социален модел на поведение в контекста на собствения живот на детето.

Само щастливите малки деца стават добри ученици, а после се превръщат в победители – спокойни и уверени в себе си.

Росица Ранчева