Надали „Източен акропол на Августа Траяна“ ще бъде цялостно проучен?

На 13 юни 2023 г. Министерството на културата публикува на своя сайт резултатите от проведена сесия за финансиране на проекти за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2023 година.

Регионалният исторически музей в Стара Загора кандидатства в категория, която иска финансиране над 50 хиляди лева. Те са за обект „Източен некропол на Августа Траяна (Подобект: Главен колектор – от ул. „А. Кънчев“ по ул. „Христина Морфова“ до ул. „Л. Каравелов) в Стара Загора с научен ръководител директорът на музея Петър Калчев.

В тази група одобрените проекти са 20. За съжаление Старозагорският музей не е сред тях. Той се нарежда на десето, последно място сред музеите, които не получават финансиране с най-ниска оценка от 39,6000 точки. Най-високата средна оценка е 60,8571 за „Тракийски градски център“ на Музея град Исперих.

За повече подробности може да посетите страницата на Министерство на културата –

https://mc.government.bg/newsn.php?n=8924&i=1

Долап.бг