Археологът Димитър Янков на 70: добър човек, но и голям професионалист!

 На 14 юли 2023 г., петък, в Археологическия музей „Марица-изток“ в град Раднево беше представен пред малка група колеги – историци, археолози и приятели том 8 на периодичния сборник „Марица-изток“: археологически проучвания“. Това издание е в чест на Димитър Янков – старозагорец, дългогодишен археолог в Старозагорския исторически музей. През януари 2020 г. Янков навърши 70 години! Сборникът в известна степен продължава добрата традиция от две предходни подобни издания – през 2016 година „80/80 Христо Буюклиев и Августа Траяна: Сборник с 80 научнопопулярни статии, посветен на 80-годишнината на Христо Буюклиев“ и през 2017 година „Музеят помни и разказва”, сборник с научни статии и студии по повод 60-годишнината на доц. (сега вече проф.) д-р Светла Димитрова. И тук започват въпросите… Защо фактът на издаване е чак през 2023 година, а на заглавната страница е 2021? Защо в Раднево, а не в Стара Загора? И защо представянето е първо в Раднево? На някои от тях може да се намери адекватен отговор – пандемия, СOVID вирус, проблеми с финансирането. А на други отговорът е… защото така!

Сред присъстващите бяха и някои от авторите на публикациите в сборника, с които Димитър Янков е работил: Чавдар Кирилов – гл. ас. д-р, преподавател в катедра „Археология“ в Исторически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”; Методи Даскалов – доц. д-р, от Националния археологически институт с музей към БАН; Методи Златков – д-р, от Националния археологически институт с музей към БАН; Валентин Герасимов – историк, археолог; Мартин Акинреми – археолог; Пламен Караилиев – археолог, директор на музея в Раднево и съставител на сборника; Светла Димитрова – проф. д-р, директор на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ в Габрово; Ваня Донева – д-р, зам.-директор на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ в Габрово; Мариана Минкова – д-р, специалист в РИМ – Стара Загора.

Автор на встъпителната статия за професионалната работа на Димитър Янков е Светла Димитрова. Тя отбелязва последователно длъжностите, които е заемал, поредицата от разкопки и проучвания, в които е участвал и ръководил, научните приноси и участието му в организацията на музея и музейните обекти в Стара Загора. Първите стъпки на младия специалист като уредник. Помощта и подкрепата от изявения в музейното дело  и директор на музея Димитър Николов. Откритията и проучването на некрополите в античния и средновековен град, крепостните стени, пространството пред бъдещия „Партиен дом“, християнското култово строителство в града през късната античност и средновековието. Запомнящи се и приносни за археологията в Стара Загора и страната са проучванията му на Ески джамия и мозайките. Работата му на обектите в Крън, Хрищени, по трасето на бъдещите магистрали Марица и Тракия, на римската пътна станция „Карасура“. Правят впечатление два факта – целият му трудов стаж от 1974 до 2014 година е в Старозагорския музей… Димитър Янков е най-дългогодишният археолог в този музей. С топлота и по човешки авторката споделя впечатления за колегата и приятеля. Светла Димитрова пише: Когато се говори или пише за Д. Янков не могат да бъдат подминати неговите чисто човешки качества. Няма случай да е отказал помощ, да не те изслуша, да прикрие само за себе си неща, които е научил, да не се втурне да решава и най-невъзможните проблеми, да отстоява каузи и да не прави компромиси със собствената си съвест. И до ден днешен зная, че първи ще ми се обади с поздравление за рождения ми ден, че няма да ме върне, ако позвъня на вратата на дома му с молба в необичаен час, ще ме изслуша и утеши, ако имам проблем. Такъв е Димитър и затова искам повече хора да разберат, че той не е само добър човек, но и голям професионалист.“

Сърдечно, с уважение, колегиално и с доза хумор присъстващите разказаха своите спомени от работата си с Димитър Янков. „Виновникът“, видимо развълнуван и поласкан, благодари и с удоволствие раздаде автографи. Получи и подаръци – икона на Свети Димитър и специално изработен комплект ножове.

И аз бях там! Гледах, слушах, записвах, снимах и автограф получих. И личен, и за библиотеката!

Но… не може всичко да бъде толкова хубаво! На две места в сборника има неточности. В съдържанието и в началото на раздела „Библиография“ е сгрешено името на автора. Е, в края все пак пише „Библиографската справка изготви Снежана Маринова Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора“! Както се изясни, основни двигатели по създаването на сборника са Пламен Караилиев и Методи Златков. Те трябва да понесат и последствията за недоглеждането. Мисля си, че един специален пропуск за Музея в Раднево и за Националния археологически институт с музей към БАН… безсрочен, с право на унаследяване би успокоил „оня гибелен гняв на Ахила Пелеев“!

За старозагорци и гостите на града остава надеждата наесен да се срещнат с Димитър Янков и посветеното на неговата годишнина интересно издание!

Автор Снежана Маринова