МКТФ „Пиеро“ представя чуждестранните трупи в конкурсната програма

                                                            КОНКУРСНА ПРОГРАМА
                                                              English translation below
📣 Днес ви представяме спектакъла на Coppelia Theatre в ко-продукция с ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione и в партньорство с Teatro Del Drago, Болоня, Италия – „BORN GHOST: Легендата за призрака на Азурина“.
💬 „Мрачен спектакъл, на моменти плашещ, но и вълнуващ и деликатен.
Поетична рефлексия върху многообразието и изолацията, която чрез куклен театър и видео изкуство, поставя Легендата за призрака на Азурина, дъщерята на Костанца Малатеста и феодалния владетел Угучионе, който изчезва през 1375 г. при мистериозни обстоятелства в Монтебело, провинция Римини.
Момичето вече е призрак в живота: тя е дискриминирана, защото е албинос и затворена в замък от нейното собствено семейство. Трагична и мечтателна история за различия, които, както тогава, така и сега винаги са плашещи, но също така е химн на свободата, която сама по себе си е борба с невежеството и
предразсъдъците.“
🔸 режисура: Иления Биффи, Мариасоле Бурса
🔸 драматургия Мариасоле Бруса
🔸 кукли и сценография Иления Биффи
🔸 автор на видеата Козимо Миорели
🔸 оригинална музика, пиано Стефано Бечини
🔸 музикален трион Наталия Паруз
🔸 виолончело Марко Алгенти
🔸 дизайн на осветлението Джани Старополи
🔸 фотограф Мауро Сини
🔸 участва Мариасоле Бурса
Продължителност: 55 мин.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „BORN GHOST: The Legend of Azzurrina“ by Coppelia Theatre with ERT – Emilia Romagna Teatro and Teatro Del Drogo, Bologna, Italy.
💬 „A black show, at times frightening, but also moving and delicate. A poetic reflection on diversity and isolation that, through figure theatre and video art, stages the Legend of the ghost of Azzurrina, the daughter of Costanza Malatesta and the feudal lord Uguccione, who disappeared in 1375 under mysterious circumstances in Montebello, in the province of Rimini.
The girl was a ghost, in any case, already a ghost in life: she was discriminated against because she was albino and locked up in the castle by her own family.
A tragic and dreamlike story about differences, which then as now are always frightening, but it is also a hymn to freedom, which is in itself a fight against ignorance and prejudice.“
🔸 direction: Jlenia Biffi, Mariasole Brusa
🔸 dramaturgy, performer: Mariasole Brusa
🔸 puppets, scenes: Jlenia Biffi
🔸 video artist: Cosimo Miorelli
🔸 original music, piano: Stefano Bechini
🔸 musical saw: Natalia Paruz
🔸 cello: Marco Algenti
🔸 lighting design: Gianni Staropoli
🔸 stage photos: Mauro Sini
🔸 direction consultant: Andrea Macaluso
🔸 vocal technique consulting: Francesca Della Monica
🔸 choreographic consulting: Alberto Canestro
🔸 historical consulting: Prof. Marco Ciardi | University of Bologna
Duration: 55 min.