Състезание с велосипеди  „По-бързи, по-добри, по-отговорни“ проведе МКБППМН

На 12 юли2023 г.се проведоха викторина и състезание с велосипеди, част от програмата „Ваканция 2023“ на  Местната комисия за борба с противообществените прояви срещу непълнолетните и непълнолетните (МКБППМН). Инициативата бе в партньорство с ОДМВР – сектор ,,Пътна полиция“ и с любезното домакинство на ПГМТТ ,,Н.Й.Вапцаров“.

Полицейските инспектори от сектор ,,Пътна полиция“ Десислава Николова и Ивайло Стоянов проведоха дискусия на тема „Пътна безопасност“ и викторина, свързана със Закона за движение по пътищата, с акцент правила за управление на велосипеди и тротинетки в населени и извън населени места от лица до 18 години.

Състезанието за управление на велосипеди се проведе в две възрастови групи: първа от 8 до 14 години и втора от 14 до 18 години. Компетентно жури оцени уменията на 25-те състезатели и излъчи по трима победители от всяка група.

Всички участници получиха Наръчник по безопасност за деца и родители, както и брошура, свързана с превенция на употребата на наркотични вещества.

Програма за превантивната дейност на МКБППМН за 2023 година се провежда за четиринадесета поредна година и предлага на децата възможности за полезно и приятно свободно време чрез реализиране на разнообразни дейности. Тя е част от мерките за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото. „Ваканция 2023“ е част от обща програма на Община Стара Загора за безплатни занимания на младите хора през летните месеци и се осъществява в партньорска мрежа.