МКТФ „Пиеро“ представя чуждестранните трупи в конкурсната програма

🎭                                                                 КОНКУРСНА ПРОГРАМА
                                                                 English translation below
📣 Представяме Ви моно спектакъла на Давид Зуазола (Испания) в пратньорство с Unia Teatr Niemożliwy – „РОБОТ“.
💬 ,,В бъдеще роботите съжителстват с хората. Светът продължава напред и роботите си вършат работата, помагайки на хората, докато не започват да мислят самостоятелно.Правителството не е доволно от това и нарежда да се затворят и унищожат всички роботи на планетата. И така роботите са почти изчезнали.
Един ден Клара, момиче в инвалидна количка, изминава дълъг път от дома си и пристига в концентрационен лагер. Там тя среща робот, вероятно последният робот на планетата Земя. Така те започват дълбоко приятелство, основано на мълчание и разбиране. Но се случва нещо ужасно и те биват разделени. 70 години по-късно роботът се събужда и започва да търси Клара в свят, който се е променил и където цари нетърпимост към различията.“
🔸 авторски спектакъл на Давид Зуазола David Zuazola
Продължителност: 60 мин.
Невербален спектакъл.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „ROBOT“ by David Zuazola from Spain.
💬 „In the future, robots coexisted with human beings. The world moved on and the Robots did their job helping people, until they began to think for themselves. The Government was not happy with this, and ordered to lock up and destroy all the Robots on the planet. And so the Robots were almost extinct. Almost.
One day, Clara, a girl in a wheelchair, goes a long way from her home and arrives at a concentration camp. There she meets a Robot, probably the last Robot on planet Earth. This is how they start a deep friendship based on silence and understanding. But something terrible happened and they were separated. 70 years later the Robot awakens and begins the search for Clara, in a world that has changed, and where intolerance of difference reigns.“
🔸 mono performance by David Zuazola
Duration: 60 min.
Non-verbal performance