Ало, тротинеткаджийте, разрешава Ви се  до 20 км/ч.!

Община Стара Загора внася в Общински съвет Стара Загора две важни наредби, които да се гласуват на заседанието, което ще се проведе на 27 юли т.г., обяви на пресконференция кметът Живко Тодоров. Първата наредба, най-общо внася правила за придвижване с тротинетки на територията на града, нещо което гражданите подават непрекъснато сигнали за опасно придвижващите с тротинетки най-вече деца, тийнейджъри и пр. С тази наредба се определят нови правила и ред за придвижване с това превозно средство. Законът е доста ограничен по отношение на правилата, които се създават. Затова е необходимо да се внесе такава наредба в Общинския съвет и да се регулира този начин на придвижване в града.

Другата наредба, която се внася е предлагане на Бизнес карта за административното обслужване. С нея ще се улеснят съответните инвеститори в Община Стара Загора, като им се показва пътя, по който трябва да минат. Така предварително ще знаят от какви документи се нуждаят , съответно към кого конкретно да се обърнат, за да се изпълнят по-лесно и по-бързо техните намерения.

Подробности по първата наредба съобщи Делян Иванов, секретар на Общината:

На 18 май 2023 г. на страницата на Общината е публикуван проектът за изменение и допълнение на наредбата за обществен ред за използване на превозни средства. До 10 юли 2023 г. предложения и мнения не са направени.

Основно 5 са предложенията за промяна в нормативната уредба, касаещи придвижването с тротинетки:

Допустимата скорост за придвижване с тротинетка на територията на Община Стара Загора е до 20 км/ч.; Създава се нов текст, с който се забранява управляване на тротинетки по пешеходната зона, тротоари, паркове и градини, дворове на детски градини и др.; Използването на тези електрически превозни средства става само на определените за това места – по велоалеите; Паркирането им да става извън велоалеите и то така, че да не пречат на другите превозни средства и на пешеходците. За целта ще се обособят специални за това места. Нарушителите ще се глобяват с по 50 лв.

Контролът ще се осъществява от общинска полиция, инспектората и служителите на ОД на МВР. Първоначално ще се контролира дали се кара на определените за това места, а в последствие ще започне и контрол на скоростта.

Всички търговци на тротинетки, както и фирмата за споделено пътуване ще бъдат уведомени за приетите промени.

На територията на Община Стара Загора над 8000 са частните тротинетки и 50 на фирмата със споделено пътуване.

Зам.кметът по транспорт и екология Радостин Танев съобщи подробности за облекчение за използването на друг вид екологичен транспорт като електромобилите. Премахва се регистрацията или издаването на талони за безплатно паркиране в зелена зона, като това ще важи за електрическите коли със съответните номера. Автомобили, които към момента са със старите номера – продължава да важи. Всеки, който живее в зелена зона и тези, които оперират в зелена зона получават талони за безплатно паркиране. Досега за талони гражданите са посещавали два пъти общината. С промените, които се правят , всичко преминава в електронен вариант. Общинските служители ще констатират кои има право да паркира в зелена зона.

Другата важна промяна, която правим в момента, е свързана с издадени НЕЛК и ТЕЛК, – уточни г-н Танев, – Няма да бъде необходимо повече да се предоставя номер на автомобила или голям талон на автомобила. Така даваме възможност на хората, които имат такива талони за паркиране на определените паркоместа, возейки се в различни автомобили, този талон да важи по същия начин“.

Общинската администрация е подготвила т.н. „Бизнес карта“. Тя ще бъде от помощ на инвеститорите и ще съдържа цялата им необходима информация. Целта е да се създаде т.н. бърза писта за максимално бързо уреждане на цялата необходима документация при реализиране на инвестиционните проекти.

Росица Ранчева