Арт проект „Обитатели“ представят в  старозагорския парк „Александър Стамболийски“

Арт проект „Обитатели: в търсене на по-добра среда“ представят в парк „Александър Стамболийски“ в Стара Загора. Инициативата е със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Изложбата със снимки и фигури ще гостува в града на липите до 14 юли 2023 г. Направените фотографии съставят експозиция, която се представя в няколко градове в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе. Произведенията на изкуството са създадени от скулптура Мартиан Табаков.

Целта на експозицията е да запознае гражданите със значимите проекти, които се изпълняват по ОПОС, както в техния град и област, така и в страната. Да се постигне видимост на обектите, изградени със средства от програмата, които обикновено са в изолирани райони в покрайнините на населените места и често остават невидими за хората.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ инвестира над 3 милиарда лева в 381 проекта за зелена и екологична инфраструктура в цяла България. С тези средства програмата успя да подпомогне изграждането на над 500 км водопроводи и над 1300 км канализационна мрежа. Изградени и модернизирани са 16 пречиствателни станции за отпадни води. Програмата финансира закупуването на 385 екологосъобразни превозни средства: трамваи, тролеи и електрически автобуси, които се ползват от 10 общини с общо население от 2,6 млн. души.

Стефани Бабадалиева