Лидерски умения тренират в с. Оряховица

Всяка година Фондация „Миню Балкански“ в старозагорското село Оряховица организира летни школи, които спомагат за развитието на мотивирани ученици в различни научни и хуманитарни области. Досега са проведени :Подготовка за НВО по математика на четвъртокласници; Музикална култура и изкуства; Изкуствен интелект; Изграждани на лидерски умения; Експериментална физика и астрономия; Забавна математика; Алгоритми и математически основи на криптографията.

От 3 – до 8 юли са школите по Финансова математика и Геометния за ученици 7-9 клас; От 10-15 юли – Лятна академия по френски език.

Следват – Експериментална физика; Роботика; Лятна академия по английски език;

Лятно училище по френски език; Комбинаторна математика; Информатика и облачни технологии; Аз и голямата химия – за 7-8 клас; Аз и голямата химия 9-11 клас; Астрономия и астрография; Архитектура и дизайн; Подготовка за DELF

Тренингът за изграждане на лидерски умения използва интерактивни методи за учене чрез преживяване. Това дава възможност за:

1) Развиване на увереност, което помага на децата да повишат самооценката си, да се справят в трудни ситуации и да постигат добри резултати.

2) Развиване на емоционална интелигентност, свързана с разпознаване на основните емоции (страх, гняв, тъга и радост) в себе си и в другите, както и да развиват способността си да управляват емоционалното си състояние, да отстояват себе си.

  1. Развиване на логическо мислене, което е необходимо за уменията да взимат решения, да анализират ситуации и казуси.
  2. Развиване на креативност, което дава възможност на децата да преодоляват стереотипното мислене, вътрешните бариери и ограничения, да използват въображението си за намиране на ефективни решения в проблемни ситуации, да развият способности за нестандартно мислене.
  3. Развиване на умения за общуване с връстници, което е свързано с изграждане на добри отношения с другите, справяне с конфликтни ситуации, заявяване на себе си и отстояване на лични граници.