173 кандидат-студенти се явиха на редовен изпит по обща езикова култура

Днес, на 27 юни 2023 година, се проведе изпит по обща езикова култура в рамките на редовната кандидатстудентска сесия на Тракийски университет. Заявилите участие кандидат-студенти бяха 173.
В присъствието на председателя на комисията по проверяване на изпитните работи проф. Таня Борисова, членовете на техническата комисия проф. Румяна Неминска – зам-декан по учебната дейност на Педагогически факултет и проф. Катя Величкова – зам.-декан по учебната дейност на Аграрен факултет, родители на кандидат-студенти, участници в изпита и квесторите в една от залите на Тракийски университе, беше изтеглен вариант №3 от кандидат-студент от гр. Стара Загора. Вариантът се състои от текст за редакция и тема за съставяне на свързан текст: “Следите, които остават”. Изпитът е двукомпонентен и е с продължителност 4 часа.
С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол.
Екипът на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква в своята академична общност през новата 2023-2024 учебна година.