Екипът на специална група от ДГ46 „Горска приказка“ се представи успешно на международен педагогически форум

Ресурсните учители и психологът, от варненската детска градина „Горска приказка“ с група за деца със специални потребности, Райна Миткова,Жулияна Михалева и Веселина Кирякова участваха в организирания от ДИПКУ при Тракийския университет XXIII Международен педагогически форум „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие“, който се проведе в курортен комплекс „Албена“ от 22 до 25 юни 2023 г. Официални гости на събитието бяха министърът на образованието проф. Галин Цоков, който поздрави участниците и организаторите, ректорът на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков, проф. д-р Марияна Николова – декан на факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д-р Ивайло Старибратов от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, чуждестранни партньори на ДИПКУ – Стара Загора от Северна Македония и Румъния, както и учители от цяла България.

На проведената кръгла маса „Иновации в образованието“ бяха презентирани добри практиките на учители от различни образователни организации в страната и от различен етап в образователната система. ДГ 46 „Горска приказка“ бе достойно представена от ресурсните учители Райна Миткова и Жулияна Михалева. Те впечатлиха присъстващите с представянето на умелото прилагане на STEAM подхода в проекта „Сензорна градинка“, реализиран в група за деца със специални потребности. Другите участници имаха възможността да видят кратко филмче, което обхваща период от една година и да проследят заедно с децата пътя на растенията от семенце и зрънце до продукция готова за зимнина. Похвално е старанието на децата и техните учителки, които демонстрираха своят иновативен поглед към взаимодействието между дете и педагог, чрез прилагане на елементи от проектно базирано обучение и STEM методи и задачи при деца със специални образователни потребности.

При деца от аутистичния спектър е изключително трудно да ги мотивираш да се докоснат до вода или пръст, но във филмчето ясно пролича как децата сеят, поливат и се грижат за своите растения – подправки, плодове и зеленчуци.

Изказваме специална благодарност за оказаното доверие, за пълното съдействие и подкрепа от страна на ръководството на ДГ 46 „Горска приказка“ в лицето на директора г-жа Албена Дочева, подчертаха г-жа Михалева, г-жа Миткова и г-жа Кирякова.

Двете учителки не спират да се развиват в своята професионална област и да надграждат знанията и уменията си като преподаватели. Предстои им успешното завършване на STEAM специализация към ДИПКУ – Стара Загора, мотивирани и поощрени от ръководството на детската градина.

В комплекс „Албена“ екипът на ДГ 46 „Горска приказка“ не за първи път показаха иновативни методи и подходи от своята работа. Миналата година те също се включиха в педагогически дискусионен форум организиран от ДГ 46“Горска приказка“ на тема: „Мястото на STEAM методите, при изграждане на умения при деца със СОП, в предучилищна възраст“, където представиха опита си в проектно базираното обучение при деца със специални потребности. Споделиха, че именно тогава са решили да заложат на STEAM практиката в своята работа.

През м. юни 2023г. амбициозните учителки участваха в Първата регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаването, на тема: „Използване на иновативни технологични средства за социализацията, обучението и приобщаването на децата в предучилищна възраст в образователна среда“, отново организиран от ДГ46“Горска приказка“. На конференцията те представиха използването на технологични средства – Вee bot, I Robot, 3D писалка и др. при работата им с деца със специални образователни потребности.

В този динамичен и технологичен свят децата със специални потребности не може, а и не трябва да остават в страни от иновативните технологични средства“, убедени са ресурсните учители.

Участията в педагогически конкурси и форуми са много полезни, защото ги обогатяват идейно, набират опит и осъществяват многобройни контакти с учители от страната и от чужбина.

Изказват признателност към проф. д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Венета Узунова, ас.д-р Борислава Петрова, ас. Мария Желязкова от ДИПКУ при Тракийския университет, защото от тях са научили много за STEM/STEAM обучението, което вече успешно прилагат в работата си с децата със специални потребности в ДГ46 „Горска приказка“ – Варна.

Веселина Димитрова