353 кандидат-студенти се явиха на изпит по химия в рамките на редовната сесия в Тракийски университет

Днес, 23.06.2023 г. 353 кандидат-студенти от всички области в страната изпълниха по-големите зали на Ректората на Тракийски университет в Стара Загора. В 08:00 часа кандидат-студент от Бургас изтегли вариант номер 4.
Тегленето на изпитния вариант се извърши в присъствието на родители, зам.-ректора по учебната дейност и председател на централната комисия– проф. Нели Грозева и доц. Галина Николова – председател на изпитната комисия по химия и пред членовете на централната комисия за кандидатстудентски прием – проф. Катя Величкова и проф. Румяна Неминска, както и пред членове на техническата комисия за провеждане на кандидатстудентските изпити.
Изпитът, който е вход за специалностите „Медицина”, „Екология и опазване на околната среда“ и „Технология на храните“, изисква задълбочени познания и изключително добра подготовка от страна на младежите.
Доц. Николова даде технически указания на кандидат-студентите във всички изпитни зали и им пожела успех. За организацията и безпроблемното протичане на изпитната сесия се погрижиха десетки експерти от учебния и информационния отдел на университета.
Екипът на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква в своята академична общност през новата 2023-2024 учебна година.
Подробна информация за кандидат-студентския прием за академичната 2023/2024 година е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/applications/application-high-school.