21 юни – Световен ден на хидрологията

21-ви юни се чества като Световен ден на хидрологията. Денят се отбелязва от 2006 г. по инициатива на Международната организация по хидрография с подкрепата на Общото събрание на ООН.

Хидрологията (наука за водата) е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Специалистите в науката се наричат хидролози. Клонове на хидрологията са: химическа хидрология, екохидрология, хидрогеология, хидрометеорология и хидроморфология.

Обществото и неговите инфраструктури са се развивали винаги в условията на глобалните и локалните изменения на времето, климата и водните ресурси, към които са се адаптирали непрекъснато. Това е един продължителен процес на среща с природата, който може да бъде овладян и управляван само чрез сериозни познания и информация за хидрологичните и метеорологичните явления и процеси.

Воден от своя инстинкт за самосъхранение, човекът още от древни времена на базата на наблюдения и многогодишен опит се е опитвал да предсказва времето и свързаните с това негативни явления. Извървеният път преминава през първите мрежи от станции в днешна Германия от ХVІІ в. до началото на научно обоснованото прогнозиране през втората половина на ХІХ в., плод на техническата революция.

България, като част от европейската цивилизация, повече от 134 г. чрез Националния институт по метеорология и хидрология, дава своя информационен и научен принос в овладяване и изучаване на проблемите на изменение на климата, времето и водните ресурси.