Международно жури ще оценява архитектурния конкурс за проект за Център на експериментално куклено изкуство в Стара Загора

Известно е деветчленното жури, което ще оценява проектите- участници в Международния архитектурен конкурс на Държавен куклен театър в Стара Загора.

Четирима са чуждестранните експерти, включени в журито. Това са Анеке Абелах от Швейцария, Константин Гуджа от Румъния, Мачей Гил от Полша и Мартон Хорн от Унгария. От България представителите са Петър Торньов, Ивайло Игнатов, Пенка Станчева, Мариана Сърбова и Веселин Димов. Предвидени са и трима резерви в лицето на архитектите Адриана Сърбова, Велимир Георгиев и Мартин Паскалев.

Конкурсът е за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство. В него за участие са поканени архитекти от цял свят, които имат отношение към съвременното изкуство, любов към театъра и вкус към необичайните, магични сгради.

Краен срок за предаване на конкурсните материали е 15 юли 2023 г. Резултатите ще бъдат обявени на 28 юли 2023 г.

Следващите дни ще представим подробно всеки един от членовете на журито, както и по- важните професионални постижения в дейността им.

Велизара Цонева