Летните школи на Фондация „Миньо Балкански“ – започнаха

На 19 юни 2023 г. в учебната база на Фондация „Mиньо Балкански“ в старозагорското  село Оряховица започнаха първите летни школи за сезон 2023г.
Ученици от 5 и 6 клас от страната и от чужбина, ще усвояват нови знания по Експериментална физика и астрономия с младия, но утвърден преподавател Никола Каравасилев .
В другата школа проф. Росен Николаев, доц. Танка Милкова и Тинка Динева ще изграждат в учениците лидерски умения.
Все още може да кандидатствате за участие в школите по:
Забавна математика
Алгоритми и математически основи на криптографията
Финансова математика
Геометрия за ученици 7-9 клас
Летни академии по френски и английски език
Експериментална физика
Роботика
Комбинаторна математика
Информатика и облачни технологии
Аз и голямата химия
Астрономия и астрофотография
Архитектура и дизайн
Информация и формуляри за участие на сайта на Фондацията и…
Тел0889555677
Яна Ковачева