Водородна икономика – обучителен семинар ще се проведе в Стара Зажора

Първи обучителен семинар

ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА

по проект Green Skills for Hydrogen, ERASMUS+ на ЕС

26 юни 2023 г., 13:30 – 17:30 ч

Зала „П.Р.Славейков“, адрес: бул. Цар Симеон Велики 108, Стара Загора, България

На 26/06/2023 г. в Стара Загора ще се проведе първото обучение по Водород и водородна икономика  в рамките на Европейския проект Greenskills4H2. В него ще участва и Институтът за устойчив преход и развитие /ИУПР/ към Тракийския университет. Този тип обучителни семинари се провежда за първи път експериментално в 4 държави от участващите 29 партньори от 14 страни, което е чест и отговорност. Темата е изключително важна за Стара Загора и региона.

  • Водородът е ключов стълб в плановете за устойчиво енергийно развитие на световната икономика и в частност на Зелената сделка на ЕС

  • До 2030 г. на ЕС ниво необходимостта от квалифицирани кадри по възобновяема енергия и водород ще достигне 1 милион души

  • През м. март 2023 г. бе приета Националната водородна пътна карта

  • До 2033 г. в региона на Стара Загора необходимостта от квалифицирани кадри по възобновяема енергия и водород ще достигне 7500 души

  • Със семинара „Водородна икономика“ стартира българската програма, насочена към обучение за повишаване на квалификация и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии

 

Програма на семинара

Предложената програма на семинара „Водородна икономика” е за въгледобивния район на Стара Загора –  регион, който  спечели проект „Водородна долина” на Съвместното предприятие „Чист водород”. Като се има предвид недостатъчният административен капацитет и ниските нива на обществена информираност по отношение на иновациите и развитието във водородните технологии, обучението е насочено към посрещане на необходимостта от спешно повишаване на квалификацията/преквалификация по отношение на правни, икономически, административни умения, както и към аспекти на безопасността и въпроси, свързани с водородната икономика и внедряването на водородни технологии. Семинарът цели да подпомогне преодоляването на съществуващите административни бариери пред създаването на първата водородна екосистема в България, както и за по-нататъшното внедряване  на водородната икономика на национално ниво..

Работният език на семинара е български език.

Участниците ще получат сертификат за участие. 

Контакт и допълнителна информация:

Дина Иванова, електронен адрес dina.ivanova@iees.bas.bg, телефон 02 979 2714.

Необходима е предварителна регистрация  до 22 юни 2023 г.

Организатори:

Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Евгени Будевски” при БАН (ИЕЕС-БАН)

Институт за устойчив преход и развитие (ИУПР) към Тракийски университет