Доброволци от Украйна, Сирия, Иран, Ливан и Русия чистиха парк «Бедечка»

В събота заедно с деца и възрастни от Украйна, Сирия, Иран, Ливан и Русия почистихме парка «Бедечка», събирайки над 50 чувала с пластмасотви отпадъци, кенчета и какво ли още не, включително няколко гуми.

Желанието да почистят парка е протегната ръка за приятелство към гражданите на Стара Загора.

С подкрепата на Община Стара Загора изграждаме Мигрантски съвет, който да даде възможност за пълноценното им участие в процесите на вземане на решения от местно значение.

Акцията се проведе в рамките на фестивал «НА ЗЕЛЕНО», а нейни организатори са представители на Мигрантския съвет, с подкрепата на Фондация «Мисия Криле».