Директори на образователни институции от Рейкявик обмениха опит и идеи със свои старозагорски колеги

В периода 12-16 юни 2023 г. се състоя посещение в Стара Загора на директори на образователни институции и представител на общинска администрация от Рейкявик, Исландия. Визитата им е по Проект BGLD-2.003-0008 „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”. Основната цел на проекта е разкриването на комплекс от три идентични центъра в селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви, където да се предлагат интегрирани услуги – здравни, социално-образователни и работа с родители, за социално включване и подобряване на благосъстоянието на уязвимите общности.

Гостите бяха посрещнати в Стара Загора от ресорния зам.-кмет Надежда Чакърова. Тя ги запозна с образователната система в България, както и с приоритетите на Общината в сферата на образованието и социалните услуги.

Програмата на работното посещение  включваше и посещение на центъра в село Хан Аспарухово.

Партньорите по проекта посетиха и образователни институции в общината – Детска градина № 58 „Звездица“, Детска градина № 16 „Горски кът“, Детска градина № 10 „Светлина“, Начално училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Иван Вазов“, както и Международен младежки център – Стара Загора, където имаха възможността да обменят опит и идеи.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“