„Чуждите езици в ГПЧЕ „Р.Р.“ си подават ръка“

На 14.06.23г. се проведе първото по рода си събитие в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – проектът „Чуждите езици в ГПЧЕ „Р.Р.“ си подават ръка“. В него участват ученици от 8. клас, изучаващи като първи чужд три различни езика: 8. А кл. с първи ЧЕ англ. ез., 8. Д клас с първи ЧЕ френски език и 8. Е клас с немски език. Идеята за съвместна дейност между трите паралелки е на техните учители по чужд език и класни ръководители – Светла Русева, Мая Генева и Теодора Величкова. В съзвучие с темата на актуалния за учебната 2022/23 г. иновативен чуждоезиков проект в 8. клас, а именно възстановяване на нарушената комуникация чрез изкуството, бяха представени и споделени няколко дейности, протичали паралелно в трите паралелки през последните седмици.

Първо беше доказано как езиците, които владеем, могат да си подадат ръка и да подскажат значения. Отбори от трите класа, състоящи се от 10 ученици всеки, получиха думи на двата от тях НЕизучавани чужди езика. Тяхната задача беше да свържат думите със съответните им значения на български език. Равен брой точки постигнаха 8. Д и 8. Е клас, 8. А клас пък бяха най-бързи.

След това се даде думата на публиката, която чу различни песни (Rammstein – „ Stirb nicht vor mir“, Namika & Black M – „Je ne parle pas français” и The Beatles – „Michelle“), текстовете на които съдържат по два от изучаваните в ГПЧЕ чужди езици. Всеки познава – повече или по-малко – поне един от тези езици. Задачата беше да слушат песента и да се опитат да почувстват и разберат идеята на целия песенен текст чрез част от него. Имаше и сладки награди.

С голямо вълнение на финала бяха представени резултатите от протеклия паралелно в трите паралелки опит за превод на стихотворението „Земя и небе“ от Веселин Ханчев. Преводът на поезия се оказа нелека задача, но разкри за учениците един различен подход в изучаването на езика. Запознаха се с работата с хартиени речници, забавляваха се да търсят рими и да броят срички, за да запазят стихотворния ритъм, така че техният превод на това стихотворение да звучи красиво и да вълнува. Ето и преводите на стихотворението:

LAND AND SKY

8. A

A man was born on land

But he was born on it

To see the sky and groan

If he loses it one day

To hear in the unbinding tenderness

In the acts, in the pain that comes,

Not the blows of his blood,

But the fluttering of wings.

A man was born on land.

But he was born on it.

Above himself, disobedient,

To always seek the stars,

To reach them and when he does, to grieve,

Staring again at the sky – unknown,

And deadly probably

A man was born on land

But he was born on it

Even in the soil and down on his knees,

To have a sky and then…

Even having no eyes…

To create it inside himself,

When it fades away.

TERRE ET CIEL

8. D

L’homme est né sur la terre

Mais c’est là qu’il est né

Pour regarder le ciel

Et s’il le perd – pleurer.

Pour sentir dans les câlins,

Dans les gestes et le calvaire

Pas les coups de son sang

Mais les battements des ailes.

L’homme est né sur la terre

Mais c’est là qu’il est venu

Pour chercher les astres étrangèrs

Dans le ciel au-dessus.

Pour les atteindre et alors

Les avoir atteints, déçu

Demander encore sous peine de mort

Des chemins dans le ciel inconnu.

L’homme est né sur la terre

Mais c’est là qu’il est né

Pour avoir son bout de ciel

Resté au sol, à genoux plié

Un ciel avoir et là

Même s’il n’a pas d’yeux

Le créer tout seul en soi

Quand il aura disparu.

Erde und Himmel

8. E

Auf dieser Erde ist der Mensch geboren.

Doch er ist nicht allein, verloren.

Um den Himmel zu sehen und zu weinen,

sollte er eines Tages davon scheiden,

und in Momenten zärtlicher Güte zu hören,

in Taten und Schmerzen, die einen betören,

nicht nur die Schläge seines Blutes,

sondern die Schläge der Flügel.

Auf dieser Erde ist der Mensch geboren.

Doch er war nicht bloß darauf geboren.

Über sich selbst ist er auserkoren,

um immer zu den Sternen zu greifen.

Und wenn er sie erreicht hat, kann er leiden.

Um dann wieder in den unbekannten Himmel zu sehen

Und vielleicht seinem Ende entgegenzugehen.

Auf dieser Erde ist der Mensch geboren.

Doch er war darauf geboren,

um sogar auf Boden und auf Knien

wieder einen Himmel zu finden,

einen Himmel zu haben

selbst wenn man keine Augen hat,

ihn in sich selbst zu erschaffen,

wenn er verblasst.

„Поезията е възможност за нещо ново. Това e съществително, което се стреми да стане глагол“, казва ирландският поет Шеймъс Хини. И ние се опитахме да излезем чрез превода от традиционното ежедневно упражнение, да потърсим думите и може би… да се намерим едни други и самите себе си – с тези думи на водещите завърши събитието.