Пъстра и вълнуваща програма  „Лято 2023“ за деца и ученици отново в Стара Загора

По традиция, летните дни в Стара Загора ще бъдат изпълнени с много интересни, разнообразни и забавни събития за деца и младежи, включени в инициативата „Лято 2023“. Програмата се организира съвместно от Община Стара Загора, Центъра за подкрепа за личностно развитие и Център за кариерно ориентиране, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международен младежки център, Превантивно-информационен център по зависимости, Библиотека „Родина“ – детски отдел, Регионален исторически музей, Къща музей „Гео Милев“, Художествена галерия, Туристически информационен център и много спортни клубове в града.

Всички занимания  в програмата са безплатни и се провеждат през месеците от юни до август. Задължително е преди включване в някоя от дейностите да бъде попълнена Декларация за информирано съгласие. Записванията за участия са индивидуални при съответните организатори. Желаещите ученици да се включат в спортните занимания трябва да се свържат с треньора, който е посочен като лице за контакт. За провеждането на тренировките са задължителни подходящо облекло и обувки за съответния вид спорт, както и явяване на желаещите поне 5 минути преди обявения час.