За града на липите и поетите -исторично

С удоволствие съобщавам, че наскоро излезе от печат новата колективна монография, в която участвам със самостоятелен раздел, озаглавена „История на Стара Загора“- том2.

Нашият том обхваща историческото развитие на града от падането му под османска власт, до падането на комунистическия режим през 1989 г.

Научен редактор на изданието е проф.д-р и.н. Иван Илчев. Останалите автори и интерпретираните теми са представени в снимковия материал.

Трудът беше създаден в продължение на повече от две години и е част от проект, финансиран от Община Стара Загора за представяне на историческото развитие на града от най- дълбока древност до края на периода на държавния социализъм.

Основен логистичен фактор е екип на Регионален исторически музей Стара Загора, към който духом се числя още от времето, в което съм била там на щатна работа.

Високо ценим и полиграфската работа на издателство „Фабер“, което беше избрано от Общината за оформлението и отпечатването на монографията.

Очаква се в рамките на настоящата година да излезе от печат първият том, който също се подготвя от сериозен академичен колектив.

Изданието е собственост на Регионален исторически музей Стара Загора и се разпространява от него. С нетърпение очакваме представянето му пред обществеността, както и отзивите на читателите – професионалисти и любители на миналото на България.

Проф. д-р Вера Бонева