Бизнес клуб откри Стопански факултет при Тракийски университет Стара Загора

На 12 юни 2023 г. в Академичен информационен център на Тракийски университет, Стопански факултет на Тракийски университет (ТрУ) и студентската общност официално откриха Бизнес клуб. Събитието е част от честванията за 15 годишнината на Стопанския факултет.

Инициатор за създаването на Бизнес клуба към Университета е доц. Николай Пенев, преподавател в Стопански факултет (СФ)..

Идеята е отпреди няколко години, уточни доц. Пенев.- С наши дипломирани вече студенти решихме, че ще започнем реализирането на тази инициатива. Процесът на инвестиране е доста сложен. Най-голямата инвестиция е в образованието, което трябва да е приоритет на държавата. Оказа се, че през годините сме вложили много, поне от страна на академичната общност, за връзката между бизнеса и образованието. Липсата на кадри през последните години доказва, че започва да реализира тази връзка. Това е смисълът на Бизнес клуба: Студенти, преподаватели и бизнес да бъдем в бъдеще ръка за ръка. Ние влагаме много усилия да се подготвим и да бъдем конкурентно способни – най-вече нашите студенти. Мисля, че бизнесът е редно вече да се включи и да заслужи кадрите, които му липсват“.

Доц. Пенев сподели, че качеството на обучението е на „страхотно“ ниво. Преди време Националната агенция за оценяване и акредитация поставя на СФ най-високата акредитационна оценка -9. Всичко във факултета е премерено. Партньори са чуждестранни институции. Ще трябва всеки от студентите и преподавателите да се включат в тази инициатива, за да се постигнат още по-високи резултати.

Председателят на Бизнес клуба Стефан Иванов, студент ІІІ курс, представи целите, задачите и предстоящите събития на новата неправителствена организация с нестопанска цел.

Целта на Бизнес клуба е да насърчи развитието на младите хора с помощта на ментори от бизнес сектора. Организаторите се надяват да провокират студентите да погледнат на сътрудничеството между университета, факултета и бизнеса като процес, в който всяка страна трябва да бъде активна. Друго направление в дейността на клуба ще бъде партньорството с подобни български и международни структури – търговски камари, бизнес клубове, браншови организации и др.

Бизнес клубът на Стопански факултет има мисия целогодишно да предлага и организира разнообразни събития, практически обучения, публични лекции и други с водещи авторитети от различни сфери на обществено-икономическия и научен живот по актуални теми, с възможност за дискусии с широк кръг аудитория.

На присъстващите бяха представени и членовете на Управителния съвет на клуба.

В приветственото си слово ректорът на Тракийски университет проф.д-р Добри Ярков се обърна към студентите, препълнили салона на Академичния информационен център, с думите: „Обръщам се към Вас със следния призив: Вие сте хората, които ще промените България в следващите 25-30 години. Затова трябва да останете в България. И трябва да направите така, че България наистина да стане цветуща страна, каквато заслужава да бъде. Вашето професионално развитие ще бъде в почти половината от ХХІ век. Нямам съмнение, че в Стопанския факултет получавате великолепна теоретическа и практическа подготовка. Но Вие трябва да бъдете и добре подготвени за живота. България има нужда от лидери. Затова пожелавам на този Бизнес клуб да изгражда лидери, които по-нататък наистина ще изведат България към по-добро“!- каза ректорът.

Към студентите и преподавателите им се обърна и зам.кметът на Община Стара Загора Радостин Танев:“ Днес на това Ваше събитие неслучайно присъстваме заедно с цялата дирекция „Транспорт, екология и чистота“. Искам да Ви уверя, че Община Стара Загора винаги ще застава до Вас, когато се провеждат такива хубави инициативи. Винаги, когато можем да бъдем полезни, ще бъдем до Вас. Подкрепяме усилията на университета максимално да се доближи и бизнеса. Съобщавам в аванс, че имаме намерение да направим среща със студентите, с Бизнес клуба, която ще бъде максимално полезна. Още веднъж заявявам, че Община Стара Загора застава зад Вас! Желая Ви успех!“

Специален гост на събитието беше Теодосий Теодосиев (Тео), който е наричан „златния“ учител на България, и е преподавател по приложна математика и физика. При изключителен интерес и внимание от страна на присъстващите, Тео изнесе публична лекция „За високия интелект – естествен, изкуствен, и друг ….“

Росица Ранчева