Чужденците, които вече говорят български

Те, 20 младежи и девойки от 7 страни и започнаха точно преди 9 месеца своето обучение в Тракийския университет на чуждия за тях български език. В първите няколко дни само с жестове, погледи, усмивки, знаци, звуци. Класните стаи приличаха на сцени от упражнения по пантомима, защото опитните преподавателки по български език Олга Георгиева и Севдалина Иванова не позволиха използването на език – посредник при усвояването на лексиката и граматиката.
И днес вече бъдещите студенти на Тракийския университет от Гърция, Кипър, Италия, Нигерия, Русия, Турция и Украйна говорят и пишат, опознават българската история и култура. Всички положиха успешно държавния изпит по български език и след като се явят и на изпити по различните специалности, ще следват ветеринарна и хуманна медицина, аграрна и бизнес икономика, автоматика и компютърни системи, кинезитерапия.
Вълнуващо е когато Харалампия Карсера и Марина Евстратиу от Кипър разказват на устния изпит за братята Кирил и Методий и образуването на българската държава. Когато Тереза Стоянова от Италия показва отлични познания за географията на България, а Ата Осман от Истанбул споделя, че и двамата му родители също са възпитаници на Тракийския университет, завършили преди години медицина в Стара Загора.
Егор Живлюк от Русия и Диана Инякина от Украйна са младежите с най-бързо навлизане в езика, Димитриос Мадрадзис от Орестиада е най-сладкодумният разказвач на легенди, а Георгиос Кускус от Комотини възприема буквите като нотите, свирейки на бузуки, понтийска лира или пиано.
Стоянка Пастърмова